Lieve Vrienden,

Wij beleven met elkaar een crisis als haast nooit tevoren. En hoe jammer dat we dan juist in deze periode niet even met elkaar kunnen praten, elkaar kunnen begroeten en samen muziek kunnen luisteren. Want dat werkt vertroostend en biedt een hart onder de riem.

Wij volgen de richtlijnen van de overheid en hebben daarom de lunchconcerten tenminste tot 1 juni moeten annuleren.

Wij wensen u en degenen die u lief zijn een goede gezondheid. Zorg goed voor elkaar.

Wij hopen u zo gauw het kan weer te kunnen ontmoeten én houdt goede moed.


ANBI: wie, wat, waar!
Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch


Fiscaal vriendelijk geven

U kunt ons helpen door het geven van een gift. De Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch heeft van de Belastingdienst de status Culturele ANBI gekregen. Als u een gift geeft aan een Culturele ANBI geregistreerde Stichting mag u onder bepaalde voorwaarden 1,25 maal* het gegeven bedrag van uw belastbaar inkomen aftrekken. U betaalt dan minder belasting. 

(* ook ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen kunnen gebruik maken van de Culturele ANBI-regeling en mogen onder voorwaarden 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting). 

Het bestuur vraagt u gebruik te maken van de fiscaal voordelige regeling door een extra schenking. U draagt op die manier bij aan de continuïteit van de lunchconcerten op donderdag en zaterdag.

Er zijn twee regelingen (onderstaande uitwerking betreft particuliere schenkingen):


1. Eenmalige giften
U telt van een belastingjaar alle giften die u hebt gegeven aan ANBI-instellingen op. De gift aan de Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch vermenígvuldigt u daarvoor eerst met 1,25. 

Voorbeeld
U geeft in 2016 € 600 aan andere (niet-culturele) ANBI-instellingen en € 100 aan de Stichting Kamermuziek Vrienden 's-Hertogenbosch. U mag dan als aftrekpost in uw belastingaangifte opnemen € 600 plus 1,25 * € 100 = € 725.

Voor eenmalige giften geldt een fiscale drempel. De fiscale drempel is 1% van het totale verzamelinkomen van u en uw partner met een minimum van € 60. Het verzamelinkomen is de som van uw gezamenlijke inkomsten in box 1, 2 en 3).

Stel u en uw partner hebben in 2016 een verzamelinkomen van € 45.000. De drempel is € 450. U mag van uw inkomen fiscaal als gift aftrekken: € 725 -/- € 450 = € 275.

Bij een marginaal fiscaal tarief van 40,40% betaalt u 40,40% van € 275 = € 111,10 minder inkomstenbelasting. Het fiscaal voordeel alleen berekend over de gift aan de Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch is 40,4% van € 125 = € 50,50 minder inkomstenbelastingen. U betaalt zelf per saldo € 49,50.

Per jaar mag u maximaal een verhoging van € 1.250 aftrekken.

 

2. Periodieke giften
Als u een schriftelijke overeenkomst sluit met de Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch om minimaal vijf jaar een gift te geven dan mag u het bedrag van de gift ook vermenígvuldigen met 1,25. Er is bij een periodieke gift van minimaal vijf jaar geen drempel.

Voorbeeld

U legt in de overeenkomst vast, dat u de komende vijf jaar ieder jaar € 100 doneert aan de Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch. U mag ieder jaar aftrekken van uw inkomen € 125. U betaalt daardoor 40,4% van € 125 = € 50,50 minder inkomstenbelasting. Per saldo kost de gift u € 100 -/- € 50,50 = € 49,50.

Per jaar mag u maximaal een verhoging van € 1.250 aftrekken.

 In de overeenkomst kunt u vastleggen, dat u geen gift betaalt als u werkloos wordt. Ook bij overlijden loopt de verplichting een gift te geven niet door op de erfgenamen. Het bestuur kan u een model van een schriftelijke overeenkomst sturen die voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. Ook op de website van de Belastingdienst kunt u een model overeenkomst terugvinden.


Wij helpen u graag bij het invullen van de modelovereenkomst.

Belangrijk: zorg dat u eerst een overeenkomst met het bestuur van de Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch tekent. Daarna maakt u het afgesproken bedrag over op bankrekening NL78RABO0116241608 ten name van Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch onder vermelding van gift.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met ons bestuurslid Theo Van Boekel, e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Opmerking: De hoogte van het fiscale tarief is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het percentage kan 22,5%, 42% of 52% zijn. Hoe hoger uw marginaal tarief hoe groter uw fiscaal voordeel is.

Als organisatie met ANBI-status zijn wij verplicht organisatorische en financiële gegevens van de Stichting te publiceren.

Klik hier voor stichtingsinformatie.