Aanvang lunchconcerten:
12.30 uur


Podium Azijnfabriek

Bethaniestr 4
s-Hertogenbosch.

Entree € 10,=

Vrienden van de Stichting hebben gratis toegang tot alle lunchconcerten

Kaartverkoop voorafgaande aan de lunchconcerten aan de kassa van Podium Azijnfabriek.

Reserveren voor de lunch-concerten is niet mogelijk.

Wilt u vriend worden? Klik hier voor informatie!

AanmeldingNieuwsbrief

naar de lunchconcerten

Anbi stichtingsinformatie

ANBI: stichtingsinformatie

 

Rechtsvorm  Stichting
   
Statutaire naam  
               Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch
Ook genoemd (handelsnaam)  
               Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch
   
Zoeknaam Vrienden Kamermuziek
Statutaire zetel 's-Hertogenbosch
KvK-nummer 17190964
RSIN 816878092

 

 

 

Activiteiten
- Het organiseren van 75 lunchconcerten per jaar op donderdag – en zaterdagmiddag.
- Het werven van giften en donaties.
- Het onderhouden van contacten met andere organisaties en instanties.
- Het ondersteunen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis bij de organisatie van de maandelijkse "kapelconcerten". 


Doelstellingen

De stichting heeft ten doel het organiseren en doen uitvoeren van kamermuziek, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in meest ruime zin. Een belangrijk nevendoel is het bieden van een qua toegangsprijs en sfeer laagdrempelige gelegenheid om elkaar te ontmoeten in een culturele ambiance.

Categorie

Subcategorie I Algemeen
Subcategorie II Kunst
Subcategorie III Cultuur

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
Is er een directie / dagelijks bestuur?  Nee 
Is er een persoon in dienst  Nee 
Is er een raad van commissarissen/toezicht?  Nee 

Naam                                                         Functie            
Theo Van Boekel Voorzitter
René Bokslag Penningmeester
Eugene Goossens Secretaris
Matthieu Hogenboom / programmeur Bestuurslid
Vacature / PR& Communicatie Bestuurslid
20 vrijwilligers

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning

Contact

Postadres                          Bethaniestraat 23
5211 LG  's-Hertogenbosch
Telefoonnummer 073 - 55 30 062
E-mailadres  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
WWW-adres  http://www.kamermuziekshertogenbosch.nl 


Financieel

Download hier balans en staat van baten en lasten seizoen 2014-2015 

Download hier balans en download hier resultaten seizoen 2015-2016


Download hier balans en download hier resultaten seizoen 2016-2017 


Overig

Download hier bestuursverslag 2014-2015 met hoofdlijnenbeleidsplan

Download hier bestuursverslag 2015-2016 met hoofdlijnen beleidsplan

Download hier bestuursverslag 2016-2017 met hoofdlijnen beleidsplan

 


Doelgroep  Algemeen 
Werelddeel  Alleen in Nederland 
Organisatie grootte/omzet  tot € 500.000,= 

 

Anbi profiel


ANBI: wie, wat, waar!
Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch


Fiscaal vriendelijk geven

U kunt ons helpen door het geven van een gift. De Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch heeft van de Belastingdienst de status Culturele ANBI gekregen. Als u een gift geeft aan een Culturele ANBI geregistreerde Stichting mag u onder bepaalde voorwaarden 1,25 maal* het gegeven bedrag van uw belastbaar inkomen aftrekken. U betaalt dan minder belasting. 

(* ook ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen kunnen gebruik maken van de Culturele ANBI-regeling en mogen onder voorwaarden 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting). 

Het bestuur vraagt u gebruik te maken van de fiscaal voordelige regeling door een extra schenking. U draagt op die manier bij aan de continuïteit van de lunchconcerten op donderdag en zaterdag.

Er zijn twee regelingen (onderstaande uitwerking betreft particuliere schenkingen):


1. Eenmalige giften
U telt van een belastingjaar alle giften die u hebt gegeven aan ANBI-instellingen op. De gift aan de Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch vermenígvuldigt u daarvoor eerst met 1,25. 

Voorbeeld
U geeft in 2016 € 600 aan andere (niet-culturele) ANBI-instellingen en € 100 aan de Stichting Kamermuziek Vrienden 's-Hertogenbosch. U mag dan als aftrekpost in uw belastingaangifte opnemen € 600 plus 1,25 * € 100 = € 725.

Voor eenmalige giften geldt een fiscale drempel. De fiscale drempel is 1% van het totale verzamelinkomen van u en uw partner met een minimum van € 60. Het verzamelinkomen is de som van uw gezamenlijke inkomsten in box 1, 2 en 3).

Stel u en uw partner hebben in 2016 een verzamelinkomen van € 45.000. De drempel is € 450. U mag van uw inkomen fiscaal als gift aftrekken: € 725 -/- € 450 = € 275.

Bij een marginaal fiscaal tarief van 40,40% betaalt u 40,40% van € 275 = € 111,10 minder inkomstenbelasting. Het fiscaal voordeel alleen berekend over de gift aan de Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch is 40,4% van € 125 = € 50,50 minder inkomstenbelastingen. U betaalt zelf per saldo € 49,50.

Per jaar mag u maximaal een verhoging van € 1.250 aftrekken.

 

2. Periodieke giften
Als u een schriftelijke overeenkomst sluit met de Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch om minimaal vijf jaar een gift te geven dan mag u het bedrag van de gift ook vermenígvuldigen met 1,25. Er is bij een periodieke gift van minimaal vijf jaar geen drempel.

Voorbeeld

U legt in de overeenkomst vast, dat u de komende vijf jaar ieder jaar € 100 doneert aan de Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch. U mag ieder jaar aftrekken van uw inkomen € 125. U betaalt daardoor 40,4% van € 125 = € 50,50 minder inkomstenbelasting. Per saldo kost de gift u € 100 -/- € 50,50 = € 49,50.

Per jaar mag u maximaal een verhoging van € 1.250 aftrekken.

 In de overeenkomst kunt u vastleggen, dat u geen gift betaalt als u werkloos wordt. Ook bij overlijden loopt de verplichting een gift te geven niet door op de erfgenamen. Het bestuur kan u een model van een schriftelijke overeenkomst sturen die voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. Ook op de website van de Belastingdienst kunt u een model overeenkomst terugvinden.


Wij helpen u graag bij het invullen van de modelovereenkomst.

Belangrijk: zorg dat u eerst een overeenkomst met het bestuur van de Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch tekent. Daarna maakt u het afgesproken bedrag over op bankrekening NL78RABO0116241608 ten name van Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch onder vermelding van gift.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met ons bestuurslid Theo Van Boekel, e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Opmerking: De hoogte van het fiscale tarief is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het percentage kan 22,5%, 42% of 52% zijn. Hoe hoger uw marginaal tarief hoe groter uw fiscaal voordeel is.

Als organisatie met ANBI-status zijn wij verplicht organisatorische en financiële gegevens van de Stichting te publiceren.

Klik hier voor stichtingsinformatie.


Sponsoring

Dank aan onze sponsoren

Mede door de bijdrage van de hieronder genoemde subsidie-gevers en sponsoren zien we kans onze concertreeksen en festivals te organiseren. Hun logo staat vermeld aan de rechterzijde van deze pagina. Door op de desbetreffende sponsor-naam te klikken komt u op hun eigen website.


- Gemeente 's-Hertogenbosch

- Prins Bernhard Cultuurfonds

- Canon Nederland BV

- Ecco Leather B.V., Dongen

- Hermes Regionaal Business Netwerk

- Bloemsierkunst P. van Prooyen

- Architectenbureau de Twee Snoeken

- Gerechtsdeurwaarders Stalman & Rijken

- Pels & Van Leeuwen Orgelbouwers

- Kemps Bikes Totaal

- Restaurant 't Keershuys


Naast genoemde sponsoren ontvangen wij ook giften uit particuliere bron en bijdragen van enige culturele stichtingen.Financiële verantwoording

De inkomsten van de Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch komen uit een 5-tal bronnen:

1) een structurele subsidie van de gemeente 's-Hertogenbosch
2) incidentele subsidie van culturele stichtingen
3) jaarlijkse 'vriendenbijdragen'
4) entreegelden van de incidentele bezoekers 
5) incidentele sponsorbijdragen/donaties van personen en/of bedrijven

Per saldo wordt ca 60% van de exploitatiekosten door eigen inkomsten gedekt. De overige 40% wordt betaald uit de sponsor- en subsidiesinkomsten. 


Sponsor worden?

Incidentele giften, donaties of sponsorgelden zijn welkom. Alhoewel alle activiteiten vanuit een gezond zakelijke attitude worden aangestuurd blijken sponsorbijdragen meer dan wenselijk. Indien u meer wilt weten wat wij in dat kader voor u en wat u voor ons kunt betekenen, kunt u contact met ons opnemen. Graag informeren wij u over de mogelijkheden.ANBI

De Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch is geregistreerd als ANBI-instelling. Wilt u meer weten over deze fiscaal vriendelijke schenkingsmogelijkheden neem dan contact met ons op of klik hier door naar onze ANBI-onderbouwing en rapportage op deze website. 
Speciale actie "introducé-pasjes"
 

Tot 1 mei 2017 kunt u zich aanmelden voor een zogenaamd "introducé-pasje". Met dit pasje kunt u, als Vriend van de Stichting, naar wens een gast meenemen (vriend, kennis, buur, familie) naar alle lunchconcerten gedurende de rest van het lopende seizoen (dus t/m slotconcert op 15 juni).

Doch ook als u nog geen Vriend van de Stichting Vrienden Kamermuziek bent kunt u zich aanmelden voor dit "introducé-pasje". U betaalt voor het pasje slechts €. 1,= per nog resterend concert (t/m 15 juni slotconcert). 

Voorbeeld : als u zich aanmeldt m.i.v. 15 maart dan betaald u slechts 23 x €. 1,= ofwel €. 23,=. 

Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u onze faktuur. Als uw betaling binnen is ontvangt u :

> als u Vriend van de Stichting Kamermuziek bent een extra "introducé-pasje" dat uw gast gratis toegang geeft tot alle lunchconcerten gedurende de rest van dit seizoen. Een leuke manier voor uw gast om kennis te maken met onze concertreeks en ..... een heel leuk en orgineel "cultureeel uitje" van u aan hem/haar voor een uiterst schappelijke prijs. U bepaald ieder concert weer wie u uitnodigt. 

> als u nog geen Vriend bent een "introducé-pasje" voor u zelf. Een leuke manier voor om kennis te maken met onze brede concertprogrammering.

 

Uiteraard zien wij graag na afloop van het seizoen dat deze introductie-actie voor de introducé aanleiding vormt om komend seizoen vriend te worden van onze Stichting Vrienden Kamermuziek, echter ....... die keus is dan aan hen. 


Vul uw gegevens in onderstaand lijstje in en u ontvangt per omgaande ons per e-mail een faktuur. Na ontvangst van uw betaling ligt uw pasje klaar bij de kassa van Podium Azijnfabriek. Uiteraard kunt u zowel per bank als aan de kassa van Podium Azijnfabriek betalen voorafgaande aan het concert.

 

KLIK HIER OM U OP TE GEVEN.

Locaties lunchconcerten


MapLocatie

Het Podium Azijnfabriek is sinds 1989 gevestigd in het koorgedeelte van de oude Sint-Jacobskerk aan de Bethaniestraat 4 te 's-Hertogenbosch.


Klik op de plattegrond voor een link naar GoogleMaps, waarop u de route naar Podium Azijnfabriek vanaf ieder gewenste richting kunt vinden.

Aan de voorzijde van het pand is het Stadsarchief gevestigd. 


Klik hier voor een grotere plattegrond!

Subcategorieën