Nieuwsbrief augustus 2014
(voor een downloadversie, klik hier)


Geachte vriend van de kamermuziek,

Met plezier verwelkom ik u namens het bestuur van de Stichting Kamermuziek ’s-Hertogenbosch samen met ons te gaan genieten van mooie kamermuziek concerten op het podium Azijnfabriek.  In het seizoen 2014/2015 zullen opnieuw ca. 75 lunchconcerten op donderdag en zaterdag van 12.30 tot 14.00 uur gegeven worden door een grote verscheidenheid aan musici. Bijgevoegd vindt u het jaarprogramma seizoen 2014/2015.

Het bestuur heeft u eerder laten weten, dat zij voorstander was van inning van de vriendenbijdrage met behulp van een automatische incasso, indien u daarvoor een machtiging had afgegeven. Het bestuur heeft nu besloten op grond van reacties op dit voornemen daar vooralsnog van af te zien. Het staat u overigens vrij toch zo’n machtiging af te geven.

Wanneer u nu besluit vriend van de Stichting te blijven dan vragen wij u uw vriendenbijdrage op de gebruikelijke wijze aan ons over te maken: storting op nummer NL 78 RABO 0116241608 of met de bijgesloten  acceptgirokaart.  U ontvangt uw vriendenpas na betaling. De hoogte van de bijdrage is gelijk aan die van het afgelopen seizoen. Deze  is voor dit komende seizoen € 100,= ; voor een 2de bewoner op uw adres €60,=.

Lees meer: Nieuws 20140808 nieuwsbrief augustus 2014

Nieuwsbrief juni 2014,
(voor een download versie, klik hier)

 

VIER MET ONS DIT JAAR DE 10de  VERSIE VAN FESTIVAL KAMERKLANKEN

logo kamerklankenHet is dit jaar twintig jaar geleden dat Muziekfestival Kamerklanken haar entree maakte in de huiskamers van de Bossche binnenstad. Om het jaar wordt Kamerklanken georganiseerd door de Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch. Dit jaar is dat voor de tiende keer. Het wordt feest en dat willen wij vieren met iedereen die klassieke muziek een warm hart toedraagt. Het duurt nog even, maar op zondag 28 september wordt u uitgenodigd bij eigenaren van historische panden om te komen luisteren naar de warme klanken van cello, de virtuoze piano, of muziek van Bach op accordeon, saxofoon in een bijzondere setting. Of toch liever een klarinetconcert? Het kan allemaal. 

Op 15 adressen in de Bossche binnenstad gaat de voordeur voor u open en wordt u gastvrij ontvangen. Deze kans laat u niet voorbijgaan. Op deze middag kunt u 3 concerten bezoeken en even helemaal wegdromen of u laten vangen door een spannend ritme. Dit jaar zijn er 6 nieuwe locaties, prachtige panden in de historische binnenstad. Via onze website, deze nieuwsbrief en Facebook geven wij een overzicht van alle locaties en de musici. 

Dit zijn de tot nu toe geselecteerde adressen:

Verwersstraat 81, Nieuwstraat 26, St Josephstraat 7, Postelstraat 64, Peperstraat 15, St Josephstraat 1, Choorstraat 16, Oude Dieze 6, Triniteitstraat 2, Choorstraat 1, Postelstraat 49, Verwersstraat 85 en Oude Dieze  21.

Deze musici komen (weer) graag naar 's-Hertogenbosch om u te verrassen. 

Bart Rodyns en Lode Leire, Seldom Sene, Berlage Saxofoon Kwartet, Céleste Zewald en Matangi Strijkkwartet, Daria van Bercken, Martijn Willers en Joris van den Berg, Ramon Lormans en Vincent Houdijk, Fresco Trio, Nieuw Amsterdams Klarinetkwartet, Bernadete Astari, Tijmen Wehlberg, Giardino Musicale, Klaartje van Veldhoven en Bert van de Brink, Quatre Bouches, Jacobien Rozemond, Brandt Attema Johan van der Linden, Peter Prommel.


KamerklanklogoVier10

Bovenstaande is belangrijke informatie over de middagconcerten, maar we openen al in de ochtend. Om 11 uur begint met een kort welkomstwoord van burgemeester Rombouts de viering van het 10de festival Kamerklanken. De monumentale hal van het Stadhuis aan de Markt is het podium voor klarinettist Céleste Zewald en het Matangi Strijkkwartet.

Entreekaarten voor het openingsconcert en een passepartout voor de middagconcerten kunt aanschaffen via www.kamerklanken.nl of via de voorverkoopadressen.

 

U bent verzekerd van een onvergetelijke dag!

 

Vier 10, 20 jaar Muziekfestival Kamerklanken

Nieuwsbrief januari 2014

In deze nieuwsbrief wil ik het met u hebben over een aantal zaken die met geld te maken hebben.  Geen gezellig onderwerp,- we schrijven liever over de talrijke mooie momenten, die we tijdens de concerten meemaken - maar ook geld is met deze activiteiten onlosmakelijk verbonden. In dit schrijven treft u een drietal onderwerpen aan.


Automatische incasso

Het is gebruikelijk dat u elk jaar voor uw betaling van de vriendenpas van de Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch een acceptgiro ontvangt. Het bestuur heeft besloten om reeds in september 2014 - bij de aanvang van ons nieuwe muziekjaar- zoveel mogelijk over te stappen op het gebruik van de automatische Incasso. Hiermee worden onze bankkosten en de administratieve werkzaamheden beperkt. Om uw vriendenpas voor het seizoen 2014-2015 te verlengen sturen wij u in de komende maand mei een volmachtformulier, waarmee u ons kunt machtigen om per 1 september uw vriendenbijdrage van uw rekening af te laten schrijven. Wij zullen het zeer op prijs stellen indien u van deze betalingsmogelijkheid gebruik wilt maken en deze machtiging ingevuld en ondertekend afgeeft aan onze kassier bij een bezoek aan een van de concerten of wilt toesturen aan het secretariaat van de Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch. Deze automatische incasso kan op ieder gewenst moment door u worden gestopt.


Culturele ANBI Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch staat sedert 10 mei 2011 ingeschreven als een Culturele ANBI instelling, Cultuurbegindatum 01-01-12, Fiscaal nummer 816878092. Het betekent dat schenkingen aan de Stichting belastingtechnisch extra gefaciliteerd kunnen worden en daardoor wellicht ook voor u interessant kunnen zijn. 

Op de website van de belastingdienst treft u uitgebreide informatie aan over deze ANBI-regeling (klik hier).  Het bestuur is graag beschikbaar om vragen over dit onderwerp nader toe te lichten.  Het behoeft geen betoog dat wij deze fiscaal aantrekkelijke regeling graag aanbevelen. Immers om de tweewekelijkse lunchconcerten in De Azijnfabriek, het kamermuziekfestival Kamerklanken en de incidentele concerten op andere locaties voort te kunnen zetten zijn giften zeer welkom.


Erfenis of legaat

Wanneer u jarenlang genoten heeft van de lunchconcerten dan kunt u overwegen om door het schenken van erfenis of legaat ons in staat te stellen deze concerten voort te zetten. Een notaris kan u ongetwijfeld informeren hoe een en ander te realiseren. Normaal is de inhoud van onze nieuwsbrief luchthartig, toch zijn we van mening dat we als bestuur van De Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch u mogen wijzen op de financiële mogelijkheden die er zijn om ons te helpen de concerten te continueren. Helaas is het de realiteit van vandaag de dag dat de ontvangsten uit de overheidssubsidie meer en meer onder druk komen te staan.

 

Ik hoop u met deze nieuwsbrief op de hoogte te hebben gebracht van de actuele ontwikkelingen op financieel gebied die voor u en onze Stichting van belang zijn. 


Met vriendelijke groet,

 


Ruud Bokeloh,

Voorzitter Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch
Tel. 073-6140295

 

 

Nieuwjaarsconcert (4 januari 2014)

Op 4 januari werd in de Azijnfabriek het nieuwe jaar ingeluid door een lunchconcert dat door onze eigen Vrienden van Stichting Kamermuziek ’s-Hertogenbosch werd verzorgd. Een programma met voordrachten, zang, verhalen, acts en natuurlijk ..... muziek.

Onze vrienden blijken over veel talent te beschikken en wij hebben daarvan mogen genieten. Na een toast met het voltallige bestuur werd deze gezellige middag afgesloten.

Als u op onderstaande foto klikt krijgt u een 'vergrote" impressie van alle optredens van onze vrienden.

 

 

Sinterklaas op bezoek in de Azijnfabriek
(december 2013


Op 5 december werden de bezoekers van het lunchconcert in de Azijnfabriek verrast door een bezoek van Sinterklaas. In tegenstelling tot voorgaande jaren was de Goed Heilig Man nu goed gekleed met een HELE baard en een HELE mijter.

Om een discussie omtrent zwarte en gekleurde Pieten te vermijden had hij zijn knechten deze keer maar thuisgelaten. Na een gedicht en wat kritische (peper)noten kon het "Consortium Amsterdam" het "zie de maan schijnt door de bomen"over laten gaan in vurige Argentijnse muziek. 

SINT 2013 3

sint 2013 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sint1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Beste Sinterklaas, 

Op uw routelijstje staat,
Een kort bezoek aan de Bethaniestraat.
Want daar in de Azijnfabriek, 
Hoort men wekelijks Kamermuziek. 

Tussen half een en twee is het te doen. 
Twee keer per week, een heel seizoen. 
Zo`n honderd vrienden , soms nog meer .
Komen hierheen ied`re keer. 

En luisteren eenmaal saamgekomen. 
Naar concerten om van te dromen.
Hier tref je musici,ja jong talent.

Nu reeds alom ter wereld.. zeer gekend! 

Indrukwekkend zijn de C.V.`s. 
Die ik over hun loopbaan lees. 
Sint kom dus even bij ons binnen. 
Met al de mensen die de Muse minnen.
Ja vrienden neem vaker vrienden mee naar hier. 
Voor gezellig muzikaal plezier!

 

Het bestuur.
 
 
Klik op onderstaande video-impressie.
 

dank aan onze sponsoren .......