Nieuwsflash 10 juni 2016

Nieuwsbrief "terugblik op het afgelopen seizoen"

Azijnfabriek buitenPrachtige Muziek en Wrange Klanken
Dat is de samenvatting van het afgelopen seizoen. Prachtige muziek, zoals we die gewend zijn door de inspanningen van onze programmeur Matthieu. Ondersteund daarbij door een enthousiast bestuur en een grote schare vrijwilligers. Het mag best eens gezegd, de lunchconcerten zijn slechts mogelijk dankzij de inzet van velen. Mensen die geheel vrijwillig en onbezoldigd, soms op de voorgrond maar nog veel vaker op de achtergrond, hun werk verrichten. En ja, Matthieu heeft ook voor het gehele volgende seizoen de musici al vastgelegd.

De wrange klanken betreffen de soms heftige debatten die gevoerd werden en worden over “Podium Azijnfabriek”. Het voortbestaan van het podium staat op het spel. Maar uw bestuur heeft vooralsnog - in lijn met de handtekeningenactie van eind vorig jaar - besloten solidair te blijven met de exploitanten en van deze accommodatie gebruik te blijven maken. Die solidariteit is zodanig op prijs gesteld dat wij van de familie Rijnaarts twee zomerconcerten krijgen aangeboden.

Bestuurssamenstelling
Met ingang van 26 mei zijn nieuwe besturen samengesteld voor de Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch en - als logisch gevolg - voor de ondersteunende Stichting Behoud en Ontwikkeling Kamermuziek ’s-Hertogenbosch.

Het bestuur van de Stichting Vrienden bestaat uit: Ruud Bokeloh, voorzitter, Dick Haasbroek, secretaris, René Bokslag, penningmeester, Matthieu Hogenboom, programmeur en Theo van Boekel als bestuurslid belast met de sponsoring en juridische aangelegenheden. Het Bestuur van de Stichting Behoud en Ontwikkeling bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester van de Stichting Vrienden. Kunt u het allemaal nog volgen?

Node hebben wij afscheid genomen van Clary van Roosmalen die ruim 4 jaar haar beste krachten heeft gewijd aan de beide Stichtingen als secretaris. Wij zijn haar veel dank verschuldigd. Chris Boelens heeft na een jaar afscheid genomen als penningmeester en Sjan Kivits is niet toegetreden tot het bestuur. Wij hopen hen nog vaak te blijven zien bij de concerten.

Interieur AzijnfabriekEnquête
U hebt zich uit men spreken in een enquête die in de zaal is afgenomen in de maand maart. 158 formulieren werden ingenomen waarvan 14 van “niet-vrienden”. Tevredenheid met de gang van zaken voerde de boventoon. De muziek wordt voor bijna 100% gewaardeerd. Op de specifiek aan de orde gestelde vragen over de financiële bijdrage komen we verder op bij u terug. Interessant is dat een grote meerderheid van u te voet of per fiets naar het concert komt en dat elke week tweemaal.

Natuurlijk zijn er wat verbeterpuntjes en wensen aangegeven, zowel voor wat betreft de accommodatie als voor het muziekgenre. Daar gaan we iets mee doen.

 

Vriendenbijdrage
U toonde zich, in meerderheid, bereid om de vriendenbijdrage te verhogen tot €120,00. Welaan, dan hebben wij goed nieuws voor u. Het bestuur heeft besloten om de vriendenbijdrage voor het seizoen 2016-2017 vast te stellen op €105,00 voor één vriend en op €175,00 voor twee vrienden op één en hetzelfde adres. We gaan proberen de verhogingen voor de komende jaren zo beperkt mogelijk te houden. En wederom mag daarbij gezegd worden dat dit mogelijk is omdat we zoveel fijne vrijwilligers hebben en ook de musici het optreden bij ons belangrijker vinden dan alleen geldelijk gewin. Waar kom je dat nog tegen?

U kunt van uw kant ons helpen door direct te reageren op ons betaalverzoek en uw jaarbijdrage over te maken op reknr. NL78RABO0116241608 t.n.v Stichting Vrienden  Kamermuziek ’s-Hertogenbosch.

Lisa JacobsZomerconcerten
In de inleiding schreven we al even over de geste van Podium Azijnfabriek en haar exploitanten. De twee aangeboden zomerconcerten houden we op 9 juli en 13 augustus. Aanvang 12.30 uur. Komt allen en zegt het voort!

En ja, Lisa Jacobs (foto) is van de partij. Voor de rest blijft het nog even een verrassing.

 

Kamerklanken Festival Kamerklanken 2016
We hoeven het u natuurlijk niet meer te vertellen maar toch. 25 september kunt u weer op 10 verschillende locaties naar prachtige muziek van getalenteerde musici luisteren. U kunt nu al de kaarten bestellen via de website door HIER te klikken. Zowel voor het Openingsconcert in het Stadhuis als voor de passe-partout voor de overige concerten.


Rabobank Clubkas Campagne 610x400 Rabobank Clubkas Campagne
We hadden u hier graag laten weten of uw en onze inspanningen voor deze actie tot de gewenste resultaten hadden geleid. Helaas wordt de uitslag pas eind juni bekend gemaakt.

We zullen op de website het resultaat bekend maken.


Sponsoring
Namens ons nieuwe bestuurslid Theo van Boekel willen wij u graag attenderen op de mogelijkheid om onze Stichting te sponsoren. Zowel grote als kleine sponsoren zijn welkom.

Kijk op deze link en u komt op onze website, waar u het e-mailadres ziet waar u Theo uw interesse - of die van een goede vriend of kennis - kunt melden.


En natuurlijk wensen wij u een ontspannen zomerreces en zien u graag terug op zaterdag 3 september bij alweer het 35e concertseizoen.

** Tip, U kunt deze nieuwsbrief prirnten door op het "printer-icoontje" links bovenaan dit artikel te klikken of een exemplaar te downloaden door HIER te klikken.

Nieuwsflash 20 april 2016

De Rabo Clubkas Campagne

 

RCC websiteEerder hebben wij uw aandacht gevraagd voor de Rabobank Clubkas Campagne. Er is ons veel aan gelegen om deze financiële ondersteuning binnen te halen. Ter herinnering: alle klanten van Rabobank 's-Hertogenbosch e.o. hebben een uitnodiging ontvangen om hun stem uit te brengen op één van de genoemde projecten. Wij willen proberen de middelen binnen te halen om onze musici niet alleen te beluisteren, maar ook te kunnen genieten van hun virtuositeit door middel van beeld-projectiemogelijkheden.  

Wij hebben daarom een aanvraag ingediend voor €. 3.500,-. Om die reden hebben wij u gevraagd om als klant van de RABO bank en/of als u mensen kent die klant zijn van deze bank, uw stem uit te (laten) brengen op het project van uw en onze Stichting.

Hebt u dit gedaan? Dan kunt u nu verder relaxt achterover leunen en genieten van onze mooie muziek.

Moet u dit nog doen - u kent dat verhaal over die weg die is geplaveid met goede voornemens - dan willen wij u bij deze nogmaals vragen om nu de daad bij het woord te voegen om te voorkomen dat u later moet zeggen:

"O ... Jammer dat ik het vergeten ben".

U heeft nog maar kort de tijd om uzelf en ons een plezier te doen.


Alvast onze dank,

Uw bestuur
Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch


PS:  Nadere informatie over de Rabobank Clubkas Campagne kunt u ook vinden op de specifieke Rabobank campagne-website
 Klik HIER!

Nieuwsflash 20 januari 2016

2016, een nieuw jaar: nieuw elan….nieuwe voornemens….nieuwe kansen met een zich vernieuwend bestuur


Namens het bestuur en medewerkers wens ik u allen een gelukkig en gezond levensjaar toe, waarbij we met elkaar vele mooie muziekmomenten mogen beleven. Ook willen wij de vrienden die het afgelopen jaar zijn overleden hierbij gedenken.

Wij danken allen, die vrijwillig meewerkten aan het verzorgen van onze concerten  en bereid zijn dit ook komend jaar te doen. Het aantal bestuursleden is beperkt tot vier, omdat we in het afgelopen jaar van Peter Dijkhuizen en Paul de Backer  op hun beider verzoek  afscheid hebben genomen. Wij bedanken hen voor al het werk, dat zij voor onze stichting hebben verzet. Op onze oproep hebben zich drie kandidaten gemeld en we zijn blij hen aan u te mogen voorstellen. Op de foto ziet u het gehele vernieuwde bestuur. De kandidaten zullen de komende 3 maanden samen met de zittende bestuursleden de schouders onder het vele werk zetten, waarna bij wederzijds akkoord zij definitief worden aangesteld en ik met een gerust hart het voorzitterschap kan overdragen.

 

Bestuur

(van l. naar r.: Matthieu Hogenboom, programmeur; Chris Boelens, penningmeester; Clary van Roosmalen. secretaris; Dick Haasbroek, beoogd bestuurslid; Ruud Bokeloh, voorzitter; Theo van Boekel, beoogd bestuurslid; Sjan Kivits, beoogd voorzitter)


Nieuw elan

2015, een muzikaal geslaagd jaar, stimuleert ons om 2016 opnieuw te laten schitteren met een prachtige reeks kamerconcerten en het 11de muziekfestival Kamerklanken, dat op 25 september staat gepland. Het festival wordt om 11.00 uur geopend met een concert in de monumentale hal van het stadhuis aan de Markt. Aansluitend zullen er op zondagmiddag op mooie locaties in de binnenstad huiskamerconcerten  worden gegeven. Noteer alvast de datum. Nog voor het einde van dit seizoen ontvangt u verdere uitgebreide informatie.


Nieuwe voornemens

Onze lunchconcerten worden doorgaans goed bezocht. Een afname van het aantal vrienden is niet gek gezien de gemiddelde leeftijd van onze bezoekers. Een goed voornemen is het om met elkaar ervoor te zorgen dat we minstens 25 nieuwe vrienden werven. Breng vrienden, familie, kennissen eens mee naar een concert en maak ze ook enthousiast voor onze lunchconcerten.


Nieuwe kansen

Afgelopen jaar zijn wij geconfronteerd met het gemeentelijk besluit om het podium Azijnfabriek te onttrekken als cultureel podium in de stad. Onze argumenten  en het aanbieden van ruim 650 petities tijdens de inspraakavond bij de commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen waar Cultuur onder valt hebben het tij niet kunnen keren. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden van andere locaties in de stad, die geschikt zijn om  onze lunchconcerten zoals u gewend bent, voort te zetten.

Komend voorjaar willen wij een enquête houden waarin u over allerlei zaken betreffende onze organisatie een aantal vragen kunt beantwoorden. De uitkomsten hiervan zullen we betrekken bij ons beleid voor de komende jaren. Uw mening telt!


Financiën

Dit jaar hebben we met tegenzin gebroken om samen met u bij het Nieuwjaarsconcert te toosten op het nieuwe jaar. Het bestuur heeft hiervan afgezien omdat er op onze begroting een tekort van €5000,= dreigt. Door de lange termijnplanning, waarmee wij werken, hebben we niet altijd rekening kunnen houden met de oplopende kosten van de musici.  Daarnaast  moeten we vaststellen dat er door natuurlijk verloop  het aantal vrienden en daarmee de vriendenbijdrage afneemt. Omdat we de kwaliteit van onze concerten minstens op het huidige niveau willen handhaven zijn wij genoodzaakt tijdens dit seizoen een aantal maatregelen te nemen. Zo krijgen de vrijwilligers een consumptiemuntje minder per dienst; de entreeprijs voor het lunchconcert is 9 naar 10 euro. Daarnaast  zijn we actief op zoek naar sponsors. Soms worden wij al door vrienden blij verrast met een extra storting van een donatie, waarvoor onze oprechte dank.  


We zouden het op prijs stellen als ook u ons een bedrag wilt schenken om het tekort verder weg te werken. 
U als trouwe vriend heeft voor dit seizoen een vriendenbijdrage van € 100,=  betaald, bedenk dat u daarmee nog geen €1,50 per concert bijdraagt.


Wij hopen ook van u een extra donatie  vanaf  €20 ,- te mogen ontvangen. 
Het zou fijn zijn als u zo’n donatie vóór 1 februari wilt storten op Rekening  NL78 RABO 0116241608 ten name van Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch. De Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch heeft van de Belastingdienst de ANBI- status gekregen. Dit betekent dat u uw donatie mogelijk op kunt nemen in uw belastingaangifte.


We betreuren het, dat wij deze noodzakelijke maatregelen moeten presenteren, maar we zijn ervan overtuigd dat met deze maatregelen en uw bijdrage het mogelijk moet zijn om het ontstane tekort binnen afzienbare tijd weg te werken en de begroting weer sluitend krijgen.


We bedanken u alvast voor uw medewerking . We zijn ervan overtuigd dat we samen met u onze zaken volgend nieuwjaar weer goed op de rit hebben.


Het vernieuwde bestuur wenst u allen een gezond, gelukkig en muzikaal topjaar toe, waarin we tweemaal per week kunnen genieten van onze prachtige lunchconcerten.


Ruud Bokeloh, voorzitter

 

Nieuwsflash 20 juni 2015

Ingelast lunchconcert tijdens de vakantiestop

 
vacantieGedurende de vakantieperiode hebben we, op veler verzoek, een extra "tussenstop" ingelast. Dat gaan we doen op donderdag 30 juli om 12.30 uur.  

Bij mooi weer zitten we in de tuin van de Azijnfabriek. Is het wat minder dan gewoon in de zaal.

Het officiele openingsconcert van het nieuwe seizoen (2015-2016) is op zaterdag 5 september 2015 en wordt verzorgd door het Caravaggio Kwartet 

Wij wensen u een plezierige en zonnige vakantie.
 

Nieuwsflash 19 mei 2015

Slotconcert NMF-concertmarathon
op zondag 7 juni 2015, 15.00 uur,
in het Stadhuis aan de Grote Markt.

NMFFullColourPMSEen heuse marathon van 43 kamermuziekconcerten door musici van het NMF. In deze concerten klinkt cultureel erfgoed (de muziekinstrumenten) in cultureel erfgoed (op historische en bijzondere architectonische locaties van Erfgoedvereniging Heemschut in heel Nederland). Zowel Heemschut als het NMF zetten zich in voor het behoud van cultureel erfgoed). 


Het weekend vindt plaats van vrijdagavond 5 juni tot en met zondagmiddag 7 juni. De concerten duren ca. een uur zonder pauze. Ook is er gelegenheid (over het algemeen) om de locatie te bezichtigen en om meer over beide organisaties te weten te komen.

Het slotconcert van deze manifestatie vindt plaatsin het Stadhuis aan de Grote Markt te 's-Hertogenbosch.

De overige concerten in de provincie Brabant vinden plaats in:

            -   Museum De Weeghreyse, Rijsbergen

            -   De Lambertus Kerk, Raamsdonk

            -   Boerderijlandgoed Hazemeiren, Klein Zundert

 

Voor kaartverkoop zie

www.weekendvanhetnmf.nl

De concerten duren 1 uur/zonder pauze. Kopje koffie/thee worden aangeboden.

Voor meer informatie over het NMF zie www.muziekinstrumentenfonds.nl

Voor meer informatie over Heemschut zie www.heemschut.nl

Om een goede indruk van het NMF Weekend van 2013 te krijgen, zie de korte film op Youtube ‘Weekend van het NMF’ http://youtu.be/TLGrkblmCFI

Voor een exemplaar van de poster van deze manifestatie klik hier

dank aan onze sponsoren .......