Nieuwjaarsconcert (4 januari 2014)

Op 4 januari werd in de Azijnfabriek het nieuwe jaar ingeluid door een lunchconcert dat door onze eigen Vrienden van Stichting Kamermuziek ’s-Hertogenbosch werd verzorgd. Een programma met voordrachten, zang, verhalen, acts en natuurlijk ..... muziek.

Onze vrienden blijken over veel talent te beschikken en wij hebben daarvan mogen genieten. Na een toast met het voltallige bestuur werd deze gezellige middag afgesloten.

Als u op onderstaande foto klikt krijgt u een 'vergrote" impressie van alle optredens van onze vrienden.

 

 

Sinterklaas op bezoek in de Azijnfabriek
(december 2013


Op 5 december werden de bezoekers van het lunchconcert in de Azijnfabriek verrast door een bezoek van Sinterklaas. In tegenstelling tot voorgaande jaren was de Goed Heilig Man nu goed gekleed met een HELE baard en een HELE mijter.

Om een discussie omtrent zwarte en gekleurde Pieten te vermijden had hij zijn knechten deze keer maar thuisgelaten. Na een gedicht en wat kritische (peper)noten kon het "Consortium Amsterdam" het "zie de maan schijnt door de bomen"over laten gaan in vurige Argentijnse muziek. 

SINT 2013 3

sint 2013 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sint1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Beste Sinterklaas, 

Op uw routelijstje staat,
Een kort bezoek aan de Bethaniestraat.
Want daar in de Azijnfabriek, 
Hoort men wekelijks Kamermuziek. 

Tussen half een en twee is het te doen. 
Twee keer per week, een heel seizoen. 
Zo`n honderd vrienden , soms nog meer .
Komen hierheen ied`re keer. 

En luisteren eenmaal saamgekomen. 
Naar concerten om van te dromen.
Hier tref je musici,ja jong talent.

Nu reeds alom ter wereld.. zeer gekend! 

Indrukwekkend zijn de C.V.`s. 
Die ik over hun loopbaan lees. 
Sint kom dus even bij ons binnen. 
Met al de mensen die de Muse minnen.
Ja vrienden neem vaker vrienden mee naar hier. 
Voor gezellig muzikaal plezier!

 

Het bestuur.
 
 
Klik op onderstaande video-impressie.
 

 

 

Opening nieuwe seizoen 2013-2014, september 2013

"de Opmaat"

CakesOp zaterdag 7 september heeft het openingsconcert plaatsgevonden van de “Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch” in de Azijnfabriek in ’s-Hertogenbosch. 

Het spits werd afgebeten door “The Stolz Quartet” met prachtige werken van J.S. Bach, G. Kurtág en W.A. Mozart.

Om het kwartetstuk van Mozart beter te kunnen begrijpen werd het publiek gevraagd om mee te zingen in verschillende maatvoeringen. Onder inspirerende begeleiding van hoboïste Marieke Schut zongen op enig moment 120 bezoekers een driezang in verschillende toon- en maatvorm.

 

VKDB opmaatje logoTer gelegenheid van dit openingsconcert trakteerde het bestuur van “Vrienden Kamermuziek” alle bezoekers op een heerlijke cupcake met daarop het logo met passende tekst:

 

Welkom! Met dit ‘opmaatje’ kan het nieuwe seizoen beginnen.”
(ontwerp A. Laghuwitz)

 


Cultuurbord in de stad (februari 2013)
"Vrienden in de schijnwerpers"

Foto cultuurbordOp 14 februari 2013 hadden we het Ragazze Kwartet te gast in de Azijnfabriek. Een volle zaal genoot van het concert van dit ensemble.  

 

Wellicht dat de annoncering van het concert op de cultuurborden in de stad bijgedragen heeft aan deze overweldigende belangstelling.

 

Klik ook hier voor een muzikale impressie van dit strijkkwartet.

  

 =0=

 

Nieuwsbrief februari 2013 (1), Vooruitblik 2013
Ondertussen leven we al weer in februari van het nieuwe jaar en hebben weer een maand met prachtige muziekuitvoeringen achter de rug. Voortdurend tevreden, blije en enthousiaste gezichten in een -keer op keer- volle zaal. Kunt u zich voorstellen dat dat voor het bestuur een geweldige stimulans is om op deze wijze door te gaan? 

Luisteraars, musici en organisatoren, allen content..... dat geeft voldoening ! Veel mooie en boeiende uitvoeringen staan komende maanden nog op het programma en daarbij wil ik u nu reeds attenderen op de heerlijke muziekavond  die wij gaan organiseren in de Ned.Herv.Kerk.  Noteer alvast in uw agenda dat u de avond van de 12e juni vrijhoudt.  Binnenkort zullen wij u over dit concert uitvoerig informeren.  

De vorige week werd heel Nederland wakker geschud door de  -door velen lang verwachte - maar toch plotselinge mededeling dat onze koningin op 30 april afstand zal doen van de troon ten gunste van haar zoon Willem-Alexander. Met weemoed zal men afscheid nemen van een geëngageerde en vertrouwde vorstin en vol verwachting ziet men uit hoe haar zoon aan deze functie gestalte zal gaan geven.

Eenzelfde situatie doet zich voor binnen het bestuur van de Stichting Vrienden van de Kamermuziek. Ruud van Rijn, nu ruim vier jaar als bestuurslid met hart en ziel bezig met allerlei zaken als P.R., website, uitbouw van leden- en geinteresseerdenbestand, heeft destijds te kennen gegeven zijn bestuursfunctie te willen overdragen. Natuurlijk betreuren wij dat zeer want hij was de man die alles aanpakte en de nodige structuur aanbracht in onze organisatie. Ruud heeft ons de tijd gegeven om uit te zien naar een opvolger en, …  ja hoor, …. onze Willem-Alexander alias Paul de Backer hebben wij bereid gevonden het stokje over te nemen om datgene wat Ruud heeft opgebouwd en in gang heeft gezet, voort te zetten en uit te bouwen.

Wanneer u op onze mooie website www.kamermuziekshertogenbosch.nl doorklikt naar Bestuur dan zult u daar ook zijn naam en portret  tegenkomen.  Intern zijn wij enthousiast dat we deze man die uitstekend past binnen het bestuursvriendenclubje, hebben kunnen 'strikken' en we hebben er alle vertrouwen in dat hij voor onze Stichting veel zal gaan betekenen. Graag bied ik hem de gelegenheid om zich persoonlijk aan u voor te stellen.    

 Vriendelijke groet,

 

Ruud Bokeloh
Voorzitter
Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch

 

=0=

 

Nieuwsbrief februari 2013 (2) :  Even voorstellen, Paul de Backer stelt zich voor, nieuw bestuurslid. 

5 Paul de Backer Ik ben Paul de Backer. Getrouwd met Ank en we hebben drie kinderen. Als kind heb ik in de Bethaniestraat gewoond, recht tegenover de BAM wat destijds het Provinciaal Genootschap was.  Als ik tegenwoordig deze straat in loop vind ik nog steeds “mijn” knikkergaatjes in de stoeptegels. Op mijn achtste ben ik verhuisd naar Vught waar ik vijftig jaar gewoond en ook gewerkt heb.

Na 25 jaar ondernemerschap heb ik mijn bedrijf verkocht en ben daarna een jaar of zeven actief geweest als mentor bij de Stichting Ondernemers Klankbord. In 2012 ben ik met deze advieswerkzaamheden gestopt en had dus wat tijd over. Een eerder contact met de Stichting Vrienden Kamermuziek. resulteerde in een hernieuwde kennismaking en al gauw zat ik met handen en voeten vast aan de PR zaken van Ruud van Rijn, die ik geleidelijk zal gaan overnemen.

Ik ben geen echte kenner van klassieke muziek, maar mag er graag naar luisteren. Hetzelfde heb ik met wijn: geen kenner, maar heb zo mijn voorkeur en kan er erg van genieten. 

Naast mijn vrijwilligerswerk ben ik een liefhebber van de zeilsport, speel saxofoon in de Big Band “Los Zand” en fiets met mijn vrouw redelijk lange afstanden. We wonen al weer 10 jaar in Oisterwijk en we hebben er sinds drie jaar een B&B.

Ik hoop door mijn inzet voor de Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch een bijdrage te leveren die mede zal resulteren in steeds weer uitstekende lunchconcerten met een goede naamsbekendheid.


Vriendelijke groet,

 

Paul de Backer
Lid van het bestuur
Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch

 

=0=