Nieuwsflash 20 april 2016

De Rabo Clubkas Campagne

 

RCC websiteEerder hebben wij uw aandacht gevraagd voor de Rabobank Clubkas Campagne. Er is ons veel aan gelegen om deze financiële ondersteuning binnen te halen. Ter herinnering: alle klanten van Rabobank 's-Hertogenbosch e.o. hebben een uitnodiging ontvangen om hun stem uit te brengen op één van de genoemde projecten. Wij willen proberen de middelen binnen te halen om onze musici niet alleen te beluisteren, maar ook te kunnen genieten van hun virtuositeit door middel van beeld-projectiemogelijkheden.  

Wij hebben daarom een aanvraag ingediend voor €. 3.500,-. Om die reden hebben wij u gevraagd om als klant van de RABO bank en/of als u mensen kent die klant zijn van deze bank, uw stem uit te (laten) brengen op het project van uw en onze Stichting.

Hebt u dit gedaan? Dan kunt u nu verder relaxt achterover leunen en genieten van onze mooie muziek.

Moet u dit nog doen - u kent dat verhaal over die weg die is geplaveid met goede voornemens - dan willen wij u bij deze nogmaals vragen om nu de daad bij het woord te voegen om te voorkomen dat u later moet zeggen:

"O ... Jammer dat ik het vergeten ben".

U heeft nog maar kort de tijd om uzelf en ons een plezier te doen.


Alvast onze dank,

Uw bestuur
Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch


PS:  Nadere informatie over de Rabobank Clubkas Campagne kunt u ook vinden op de specifieke Rabobank campagne-website
 Klik HIER!

Nieuwsflash 20 januari 2016

2016, een nieuw jaar: nieuw elan….nieuwe voornemens….nieuwe kansen met een zich vernieuwend bestuur


Namens het bestuur en medewerkers wens ik u allen een gelukkig en gezond levensjaar toe, waarbij we met elkaar vele mooie muziekmomenten mogen beleven. Ook willen wij de vrienden die het afgelopen jaar zijn overleden hierbij gedenken.

Wij danken allen, die vrijwillig meewerkten aan het verzorgen van onze concerten  en bereid zijn dit ook komend jaar te doen. Het aantal bestuursleden is beperkt tot vier, omdat we in het afgelopen jaar van Peter Dijkhuizen en Paul de Backer  op hun beider verzoek  afscheid hebben genomen. Wij bedanken hen voor al het werk, dat zij voor onze stichting hebben verzet. Op onze oproep hebben zich drie kandidaten gemeld en we zijn blij hen aan u te mogen voorstellen. Op de foto ziet u het gehele vernieuwde bestuur. De kandidaten zullen de komende 3 maanden samen met de zittende bestuursleden de schouders onder het vele werk zetten, waarna bij wederzijds akkoord zij definitief worden aangesteld en ik met een gerust hart het voorzitterschap kan overdragen.

 

Bestuur

(van l. naar r.: Matthieu Hogenboom, programmeur; Chris Boelens, penningmeester; Clary van Roosmalen. secretaris; Dick Haasbroek, beoogd bestuurslid; Ruud Bokeloh, voorzitter; Theo van Boekel, beoogd bestuurslid; Sjan Kivits, beoogd voorzitter)


Nieuw elan

2015, een muzikaal geslaagd jaar, stimuleert ons om 2016 opnieuw te laten schitteren met een prachtige reeks kamerconcerten en het 11de muziekfestival Kamerklanken, dat op 25 september staat gepland. Het festival wordt om 11.00 uur geopend met een concert in de monumentale hal van het stadhuis aan de Markt. Aansluitend zullen er op zondagmiddag op mooie locaties in de binnenstad huiskamerconcerten  worden gegeven. Noteer alvast de datum. Nog voor het einde van dit seizoen ontvangt u verdere uitgebreide informatie.


Nieuwe voornemens

Onze lunchconcerten worden doorgaans goed bezocht. Een afname van het aantal vrienden is niet gek gezien de gemiddelde leeftijd van onze bezoekers. Een goed voornemen is het om met elkaar ervoor te zorgen dat we minstens 25 nieuwe vrienden werven. Breng vrienden, familie, kennissen eens mee naar een concert en maak ze ook enthousiast voor onze lunchconcerten.


Nieuwe kansen

Afgelopen jaar zijn wij geconfronteerd met het gemeentelijk besluit om het podium Azijnfabriek te onttrekken als cultureel podium in de stad. Onze argumenten  en het aanbieden van ruim 650 petities tijdens de inspraakavond bij de commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen waar Cultuur onder valt hebben het tij niet kunnen keren. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden van andere locaties in de stad, die geschikt zijn om  onze lunchconcerten zoals u gewend bent, voort te zetten.

Komend voorjaar willen wij een enquête houden waarin u over allerlei zaken betreffende onze organisatie een aantal vragen kunt beantwoorden. De uitkomsten hiervan zullen we betrekken bij ons beleid voor de komende jaren. Uw mening telt!


Financiën

Dit jaar hebben we met tegenzin gebroken om samen met u bij het Nieuwjaarsconcert te toosten op het nieuwe jaar. Het bestuur heeft hiervan afgezien omdat er op onze begroting een tekort van €5000,= dreigt. Door de lange termijnplanning, waarmee wij werken, hebben we niet altijd rekening kunnen houden met de oplopende kosten van de musici.  Daarnaast  moeten we vaststellen dat er door natuurlijk verloop  het aantal vrienden en daarmee de vriendenbijdrage afneemt. Omdat we de kwaliteit van onze concerten minstens op het huidige niveau willen handhaven zijn wij genoodzaakt tijdens dit seizoen een aantal maatregelen te nemen. Zo krijgen de vrijwilligers een consumptiemuntje minder per dienst; de entreeprijs voor het lunchconcert is 9 naar 10 euro. Daarnaast  zijn we actief op zoek naar sponsors. Soms worden wij al door vrienden blij verrast met een extra storting van een donatie, waarvoor onze oprechte dank.  


We zouden het op prijs stellen als ook u ons een bedrag wilt schenken om het tekort verder weg te werken. 
U als trouwe vriend heeft voor dit seizoen een vriendenbijdrage van € 100,=  betaald, bedenk dat u daarmee nog geen €1,50 per concert bijdraagt.


Wij hopen ook van u een extra donatie  vanaf  €20 ,- te mogen ontvangen. 
Het zou fijn zijn als u zo’n donatie vóór 1 februari wilt storten op Rekening  NL78 RABO 0116241608 ten name van Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch. De Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch heeft van de Belastingdienst de ANBI- status gekregen. Dit betekent dat u uw donatie mogelijk op kunt nemen in uw belastingaangifte.


We betreuren het, dat wij deze noodzakelijke maatregelen moeten presenteren, maar we zijn ervan overtuigd dat met deze maatregelen en uw bijdrage het mogelijk moet zijn om het ontstane tekort binnen afzienbare tijd weg te werken en de begroting weer sluitend krijgen.


We bedanken u alvast voor uw medewerking . We zijn ervan overtuigd dat we samen met u onze zaken volgend nieuwjaar weer goed op de rit hebben.


Het vernieuwde bestuur wenst u allen een gezond, gelukkig en muzikaal topjaar toe, waarin we tweemaal per week kunnen genieten van onze prachtige lunchconcerten.


Ruud Bokeloh, voorzitter

 

Nieuwsflash 20 juni 2015

Ingelast lunchconcert tijdens de vakantiestop

 
vacantieGedurende de vakantieperiode hebben we, op veler verzoek, een extra "tussenstop" ingelast. Dat gaan we doen op donderdag 30 juli om 12.30 uur.  

Bij mooi weer zitten we in de tuin van de Azijnfabriek. Is het wat minder dan gewoon in de zaal.

Het officiele openingsconcert van het nieuwe seizoen (2015-2016) is op zaterdag 5 september 2015 en wordt verzorgd door het Caravaggio Kwartet 

Wij wensen u een plezierige en zonnige vakantie.
 

Nieuwsflash 19 mei 2015

Slotconcert NMF-concertmarathon
op zondag 7 juni 2015, 15.00 uur,
in het Stadhuis aan de Grote Markt.

NMFFullColourPMSEen heuse marathon van 43 kamermuziekconcerten door musici van het NMF. In deze concerten klinkt cultureel erfgoed (de muziekinstrumenten) in cultureel erfgoed (op historische en bijzondere architectonische locaties van Erfgoedvereniging Heemschut in heel Nederland). Zowel Heemschut als het NMF zetten zich in voor het behoud van cultureel erfgoed). 


Het weekend vindt plaats van vrijdagavond 5 juni tot en met zondagmiddag 7 juni. De concerten duren ca. een uur zonder pauze. Ook is er gelegenheid (over het algemeen) om de locatie te bezichtigen en om meer over beide organisaties te weten te komen.

Het slotconcert van deze manifestatie vindt plaatsin het Stadhuis aan de Grote Markt te 's-Hertogenbosch.

De overige concerten in de provincie Brabant vinden plaats in:

            -   Museum De Weeghreyse, Rijsbergen

            -   De Lambertus Kerk, Raamsdonk

            -   Boerderijlandgoed Hazemeiren, Klein Zundert

 

Voor kaartverkoop zie

www.weekendvanhetnmf.nl

De concerten duren 1 uur/zonder pauze. Kopje koffie/thee worden aangeboden.

Voor meer informatie over het NMF zie www.muziekinstrumentenfonds.nl

Voor meer informatie over Heemschut zie www.heemschut.nl

Om een goede indruk van het NMF Weekend van 2013 te krijgen, zie de korte film op Youtube ‘Weekend van het NMF’ http://youtu.be/TLGrkblmCFI

Voor een exemplaar van de poster van deze manifestatie klik hier

Nieuwsflash 12 februari  2015

 

Wegens een hardnekkige keelontsteking van de sopraan Sarah Van Mol kan het concert op donderdag 12 februari  2015 helaas GEEN doorgang vinden.

 

Vandaag dus geen lunchconcert. 

 

Nieuwsbrief 3 januari 2015
Nieuwsbief van de voorzitter

 

Lieve en beste vrienden,

Wat mag ik mij gelukkig prijzen met zoveel vrienden van de Kamermuziek. Regelmatig realiseer ik mij hoe fijn het is hier bij te horen. Wij zijn wekelijks in de gelegenheid het alledaagse even los te laten en andere mensen te ontmoeten daarbij genietend van een gevarieerd muziekprogramma.

Ja, aan het begin van weer een nieuw jaar is het goed ons bewust te zijn hoe goed wij het hebben; wij leven hier in rust, ontspanning en betrekkelijke welvaart. We blikken terug op 2014 een mooi jaar waarvan we, gezien door de bril van onze stichting, mogen stellen dat het succesvol is geweest. Veel mooie concerten, week in week uit, voor een eerste keer een verrassend zomerconcert en eind september de voor het bestuur geweldige klus en uitdaging van Festival Kamerklanken. Muzikaal meen ik in alle bescheidenheid te kunnen zeggen dat we allemaal aan onze trekken zijn gekomen.

Onze stichting

Financieel zijn wij er opnieuw in geslaagd om quitte te spelen, we hielden niets over, maar kwamen ook niet in het rood. Onze contacten met de Gemeente zijn plezierig en van beide kanten coöperatief. Ons gezicht naar buiten toe is opgefrist en gemoderniseerd: posters, flyers, al het drukwerk is aangepast daarbij fraai en stijlvol vormgegeven. Over onze website en het weekbericht die wij per e-mail versturen hoor ik met grote regelmaat lovend spreken. Huisstijl, indeling, volledigheid en links: het ziet er prachtig uit en al degenen die zich daarvoor hebben ingezet, wil ik op deze plaats daarvoor nog eens hartelijk danken.

Vacatures in het bestuur | ANBI regelingen

Vol goede moed zijn we nu 2015 ingegaan. Wij zijn van plan minimaal zo enthousiast door te blijven werken om dit bereikte niveau te behouden en zo mogelijk en waar nodig te verbeteren. Ik wil u bij de aanvang van het nieuwe jaar ook deelgenoot maken van een aantal onderwerpen die tijdens onze bestuursvergadering ter sprake komen. Gebleken is dat de werkdruk op de bestuursleden zodanig is dat enkelen van hen te kennen hebben gegeven op termijn te willen stoppen of een deel van de taken  over te willen dragen aan bij voorkeur sommigen van u als vrienden van de kamermuziek.

Hierbij denken wij aan activiteiten in de sfeer van voorzitterschap, financiën en public relations. Mochten er zich onder u mensen bevinden die in een plezierig team hun medewerking daaraan willen geven, dan zijn die meer dan welkom voor een oriënterend gesprek. Uit eigen ervaring kan ik u verzekeren dat door deelname binnen zo`n bestuur er vaak een nieuwe interessante wereld open gaat waarbij je mensen en instanties leert kennen die normaal gesproken onbekend zouden zijn gebleven.

Momenteel zijn wij druk bezig op duidelijke wijze en volgens de nieuwste richtlijnen van de wet aan te geven dat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn met Culturele doelstelling, beter bekend als ANBI. U weet wel de wet waardoor het de schenker mogelijk wordt gemaakt 125% van het geschonken bedrag in mindering te brengen van het belastbaar inkomen. Wij hebben ons hierbij o.a.laten adviseren door een belastinginspecteur gespecialiseerd op het gebied van de ANBI-regelgeving. Onze statuten worden daarop bijgewerkt. Zodra dit alles conform de laatste richtlijnen is gerealiseerd zullen wij de gegevens publiceren via onze website. Wij zullen u dan ook bondig informeren over de gunstige belastingtechnische mogelijkheden.

Aanpassingen ...

Al wil ik niet teveel op de zaken vooruit lopen, het bestuur zal zich moeten beraden over een mogelijke aanpassing van de vriendenbijdrage voor het komende seizoen 2015-2016. Wij willen musici van het niveau van nu in huis kunnen blijven halen. Daarbij geeft onze programmeur met regelmaat te kennen dat de musici heel graag naar ons willen komen. De sfeer in de zaal, de volle aandacht en interesse en een goede organisatie zorgen daarvoor. Maar de financiële honorering tempert dat enthousiasme soms enigermate. Vandaar het bestuurlijk beraad de komende tijd.

Intussen heeft het bestuur wel besloten tot een paar prijsaanpassingen met ingang van 1 januari 2015: de entreeprijs is gewijzigd in € 9,00 en de cadeaubon in € 12,50.

Ook kijkt het bestuur met alle aandacht naar de ontwikkeling van ons vriendenbestand. We weten en zien dat de gemiddelde leeftijd de 60 jaar is gepasseerd, soms haken vrienden af door lichamelijke ongemakken die het onmogelijk maken om onze concerten te bezoeken, soms zijn de redenen van meer trieste aard. Willen wij het aantal vrienden op peil houden dan moeten wij voortdurend actief zijn met de werving van nieuwe bezoekers. Met de Vereniging Sociëteit Casino zijn wij gesprekken gestart om hun leden te interesseren voor onze activiteiten en andersom. Vanzelfsprekend doen wij ook op u een dringend beroep! Neem eens een kennis mee, nodig iemand uit, geef de cadeaubon, een betaalbare en leuke verrassing bij bijvoorbeeld een verjaardag. Hebt u zelf ideeën waarmee we ons vriendenbestand op peil kunnen houden, dan staan wij open voor suggesties.

Met de oprichting van een werkgroep die zich concentreert op sponsorwerving is het bestuur bezig. Daarmee wil het een gezonde financiële basis zien te bewerkstelligen die ons in staat stelt om wat vaker een kwartet, kwintet, sextet of septet te laten optreden. U hebt al kunnen merken dat we voorlopig nog niet met onze duimen behoeven te draaien. Werk genoeg aan de winkel! Denkt u ons daarbij op een of andere wijze te kunnen helpen? U bent welkom!