AanmeldingNieuwsbrief

 

VLEUGELACTIE

De crowdfunding voor een nieuwe vleugel is afgesloten. Er is € 20.900,00 binnengekomen. Van de Provincie ontvingen we daarnaast € 6000,00 en van het Prins Bernard Fonds € 4000,00. 

Een paar particuliere sponsors hebben € 8000,00 toegezegd. Een paar fondsen gaan nog beslissen over de aanvraag. Door de opgelegde beperkingen wegens het coronavirus was daar nog geen gelegenheid voor.

Het bestuur heeft een commissie samengesteld van Vrienden en niet-Vrienden om haar te adviseren over de aanschaf van de vleugel.

  Stichting Vrienden Kamermuziek

's-Hertogenbosch

            23 piano

GEZICHTEN <-> NAMEN

Een onverwachte bijvangst van de verplichte registratie van uw reserveringen in het nu bijna afgelopen seizoen is dat veel gezichten een naam hebben gekregen en evenzovele namen een gezicht. Wij vonden dat een fijne bijvangst. We weten nu nog beter wie onze Vrienden zijn.

Wij vonden het ook heel prettig te ervaren dat u allemaal (!) steeds zo blij was als u bij een concert aanwezig kon zijn. U liet het ons echt merken. De teleurstelling als u eens uitgeloot was (daar merkten wij eigenlijk nooit iets van, maar konden het ons zeker voorstellen) bleek bij een volgend concert alweer omgezet in “ja, maar nu zijn we er toch weer bij”.
Dit maakte ons werk voor u fijn om te doen, wij genoten van het resultaat. Daar willen wij u allemaal heel erg voor bedanken.

Zaterdag 17-7-2021


 

 

 

 

RESERVERING

Reservering blijft nodig om de beperkt beschikbare plaatsen per concert eerlijk te kunnen blijven verdelen over partners en singles .

Per concertdag worden twee korte concerten van 45 minuten zonder pauze gegeven. Het eerste concert begint om 12.00 uur, het tweede om 13.15 uur. Een concert is slechts bij te wonen na reservering en ontvangen bevestiging van plaatsing. Let op: Reserveren kan tot 11 uur daags voor het betreffende concert!  Uiterlijk de avond vóór het concert wordt deze bevestiging van plaatsing gestuurd.

Sponsoren.


ANBI: wie, wat, waar!
Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch


Fiscaal vriendelijk geven

U kunt ons helpen door het geven van een gift. De Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch heeft van de Belastingdienst de status Culturele ANBI gekregen. Als u een gift geeft aan een Culturele ANBI geregistreerde Stichting mag u onder bepaalde voorwaarden 1,25 maal* het gegeven bedrag van uw belastbaar inkomen aftrekken. U betaalt dan minder belasting. 

 (* ook ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen kunnen gebruik maken van de Culturele ANBI-regeling en mogen onder voorwaarden 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting). 

Het bestuur vraagt u gebruik te maken van de fiscaal voordelige regeling door een extra schenking. U draagt op die manier bij aan de continuïteit van de lunchconcerten op donderdag en zaterdag.

Er zijn twee regelingen (onderstaande uitwerking betreft particuliere schenkingen):


 1. Eenmalige giften
U telt van een belastingjaar alle giften die u hebt gegeven aan ANBI-instellingen op. De gift aan de Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch vermenígvuldigt u daarvoor eerst met 1,25. 

Voorbeeld
U geeft in 2016 € 600 aan andere (niet-culturele) ANBI-instellingen en € 100 aan de Stichting Kamermuziek Vrienden 's-Hertogenbosch. U mag dan als aftrekpost in uw belastingaangifte opnemen € 600 plus 1,25 * € 100 = € 725.

Voor eenmalige giften geldt een fiscale drempel. De fiscale drempel is 1% van het totale verzamelinkomen van u en uw partner met een minimum van € 60. Het verzamelinkomen is de som van uw gezamenlijke inkomsten in box 1, 2 en 3).

Stel u en uw partner hebben in 2016 een verzamelinkomen van € 45.000. De drempel is € 450. U mag van uw inkomen fiscaal als gift aftrekken: € 725 -/- € 450 = € 275.

Bij een marginaal fiscaal tarief van 40,40% betaalt u 40,40% van € 275 = € 111,10 minder inkomstenbelasting. Het fiscaal voordeel alleen berekend over de gift aan de Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch is 40,4% van € 125 = € 50,50 minder inkomstenbelastingen. U betaalt zelf per saldo € 49,50.

Per jaar mag u maximaal een verhoging van € 1.250 aftrekken.

2. Periodieke giften
Als u een schriftelijke overeenkomst sluit met de Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch om minimaal vijf jaar een gift te geven dan mag u het bedrag van de gift ook vermenígvuldigen met 1,25. Er is bij een periodieke gift van minimaal vijf jaar geen drempel.

 Voorbeeld

U legt in de overeenkomst vast, dat u de komende vijf jaar ieder jaar € 100 doneert aan de Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch. U mag ieder jaar aftrekken van uw inkomen € 125. U betaalt daardoor 40,4% van € 125 = € 50,50 minder inkomstenbelasting. Per saldo kost de gift u € 100 -/- € 50,50 = € 49,50.

Per jaar mag u maximaal een verhoging van € 1.250 aftrekken.
 

In de overeenkomst kunt u vastleggen, dat u geen gift betaalt als u werkloos wordt. Ook bij overlijden loopt de verplichting een gift te geven niet door op de erfgenamen. Het bestuur kan u een model van een schriftelijke overeenkomst sturen die voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. Ook op de website van de Belastingdienst kunt u een model overeenkomst terugvinden.
Wij helpen u graag bij het invullen van de modelovereenkomst.

Belangrijk: zorg dat u eerst een overeenkomst met het bestuur van de Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch tekent. Daarna maakt u het afgesproken bedrag over op bankrekening NL78RABO0116241608 ten name van Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch onder vermelding van gift.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met ons bestuurslid Theo Van Boekel, e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Opmerking: De hoogte van het fiscale tarief is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het percentage kan 22,5%, 42% of 52% zijn. Hoe hoger uw marginaal tarief hoe groter uw fiscaal voordeel is.

Als organisatie met ANBI-status zijn wij verplicht organisatorische en financiële gegevens van de Stichting te publiceren.

Klik hier voor stichtingsinformatie.

 

 

ANBI: stichtingsinformatie

 

Rechtsvorm  Stichting
Statutaire naam  Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch
Ook genoemd (handelsnaam)  Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch
Zoeknaam  Vrienden Kamermuziek
Statutaire zetel 's-Hertogenbosch
KvK-nummer 17190964
RSIN 816878092

 

Activiteiten

  • Het organiseren van 75 lunchconcerten per jaar op donderdag – en zaterdagmiddag.
  • Het werven van giften en donaties.
  • Het onderhouden van contacten met andere organisaties en instanties.
  • Het ondersteunen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis bij de organisatie van de maandelijkse "kapelconcerten".


Doelstellingen

De stichting heeft ten doel het organiseren en doen uitvoeren van kamermuziek, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in meest ruime zin. Een belangrijk nevendoel is het bieden van een qua toegangsprijs en sfeer laagdrempelige gelegenheid om elkaar te ontmoeten in een culturele ambiance.


Categorie

Subcategorie I Algemeen
Subcategorie II Kunst
Subcategorie III Cultuur

 
Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
Is er een directie / dagelijks bestuur?  Nee 
Is er een persoon in dienst  Nee 
Is er een raad van commissarissen/toezicht?  Nee 

 

Naam                                                         Functie               
Theo Van Boekel Voorzitter  
René Bokslag Penningmeester  
Ted van der Bijl Secretaris  
Matthieu Hogenboom / programmeur Bestuurslid  
Vacature / PR& Communicatie Bestuurslid  
20 vrijwilligers    

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning

Contact

Postadres                          Bethaniestraat 23
  5211 LG  's-Hertogenbosch
Telefoonnummer 073 - 55 30 062
E-mailadres  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
WWW-adres  http://www.kamermuziekshertogenbosch.nl 


Financieel

Download hier balans en staat van baten en lasten seizoen 2014-2015

Download hier balans en download hier resultaten seizoen 2015-2016

Download hier balans en download hier resultaten seizoen 2016-2017

Download hier balans  en download hier resultaten seizoen 2017-2018

Download hier balans  en  download hier resultaten  seizoen 2018-2019

Overig

Download hier bestuursverslag 2014-2015 met hoofdlijnenbeleidsplan

Download hier bestuursverslag 2015-2016 met hoofdlijnen beleidsplan

Download hier bestuursverslag 2016-2017 met hoofdlijnen beleidsplan 

Download hier bestuursverslag 2017-2018 met hoofdlijnen beleidsplan

Download hier bestuursverslag 2018-2019 met hoofdlijnen beleidsplan

  

Doelgroep  Algemeen 
Werelddeel  Alleen in Nederland 
Organisatie grootte/omzet  tot € 500.000,= 

 


Disclaimer


De Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de programmering aan te brengen. Deze wijzigingen bieden nimmer het recht op enige restitutie of vergoeding.


Aan de vermelde prijzen en/of speciale acties kunnen geen rechten worden ontleend. Voor het aanmaken en/of in gebruik nemen van een account draagt de Stichting geen verantwoordelijkheid over de werking en uitwerking daarvan.

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Indien u echter van mening bent dat informatie ten onrechte wel of niet wordt getoond neem dan contact op met onze webmaster.

Deze website is eigendom van de Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch,welke naam  is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch onder nummer 17190964.

Via Contact ziet u hoe en waar u ons kunt bereiken.

Heeft u nog vragen ... aarzel niet om ons te benaderen.


Stichting Vrienden Kamermuziek 
's-Hertogenbosch 

Even terug naar 'hoe het ontstond'

22 maart 1981: het initiatief ontstond om periodiek lunchconcerten te organiseren op een aansprekende locatie in 's-Hertogenbosch. Onder de paraplu van de Coöperatieve vereniging culturele evenementen De Voormalige Azijnfabriek werden 2 concerten per maand georganiseerd. De naam Azijnfabriek is niet toevallig. Destijds vonden deze uitvoeringen plaats in een voormalige azijntonnenfabriek op het adres Achter het Azijntonnetje. De officiële opening werd verricht door burgemeester van Zwieten.

Op 20 april 1982 sloot het bestuur een overeenkomst met Go Jansen, waarin hem het recht werd verleend de activiteiten voort te zetten met alle lusten en lasten aan organisatie en coördinatie verbonden. Hij ging als zelfstandig ondernemer verder. Er waren een twintigtal vrienden die ieder fl. 100,- per maand betaalden, dat gaf hen gratis toegang tot de concerten, die inmiddels elke donderdag tijdens de lunchpauze en later ook op zaterdagmiddag werden gegeven.


Begin januari 1989 verhuisde De Azijnfabriek tijdelijk naar de Muzerije, om in augustus 1989 definitief neer te strijken op de huidige locatie: het koorgedeelte van de oude Sint-Jacobskerk. De naam Azijnfabriek werd gecontinueerd en op 1 februari 2004 nam Jan Rijnaarts de Azijnfabriek over van Go Jansen en werd de naam gewijzigd in Podium Azijnfabriek. Tot die datum waren de concerten het meest kenmerkend voor de activiteiten van de Azijnfabriek. Het is nu een podium met een wat bredere programmering voor alle leeftijdscategorieën.

Terug naar vandaag

Vanaf 1 oktober 2005 worden de lunchconcerten niet meer door het "Podium Azijnfabriek" georganiseerd; de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de lunchconcerten is overgedragen aan de Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch. Vanaf dat moment worden er 2 lunchconcerten per week georganiseerd. Met recht een muzikaal pareltje in 's-Hertogenbosch!!

Ieder jaar biedt de Stichting Vrienden Kamermuziek een zeer uitgebreide programmering die zich kenmerkt door een grote diversiteit: muziek uit de tijd van de renaissance tot aan repertoire van hedendaagse componisten. Het accent van de programmering ligt op klassieke muziek.

Daarnaast organiseert de Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch iedere 2 jaar het Festival Kamerklanken, een concertmarathon waarbij in 15 mooie huiskamers in historische panden in het centrum van 's-Hertogenbosch concerten worden gegeven.

Ook ondersteunt de Stichting Vrienden Kamemuziek s-Hertogenbosch het Jeroen Bosch Ziekenhuis bij de organisatie van de maandelijkse "kapelconcerten", een serie concerten die voor zowel voor patienten en hun bezoekers als voor muziekliefhebbers van buiten het ziekenhuis vrij toegankelijk is.

Voor de informatie over de "lunchconcerten", de "concerten op (JBZ)locatie" en het "Festival Kamerklanken" verwijzen wij naar de desbetreffende agenda's op deze website.

 


Locatie

Het Podium Azijnfabriek is sinds 1989 gevestigd in het koorgedeelte van de oude Sint-Jacobskerk aan de Bethaniestraat 4 te 's-Hertogenbosch.
Klik op de plattegrond voor een link naar GoogleMaps, waarop u de route naar Podium Azijnfabriek vanaf ieder gewenste richting kunt vinden.
Aan de voorzijde van het pand is het Stadsarchief gevestigd. 
Klik hier voor een grotere plattegrond!Map