..

Nieuwsbrief augustus 2014
(voor een downloadversie, klik hier)


Geachte vriend van de kamermuziek,

Met plezier verwelkom ik u namens het bestuur van de Stichting Kamermuziek ’s-Hertogenbosch samen met ons te gaan genieten van mooie kamermuziek concerten op het podium Azijnfabriek.  In het seizoen 2014/2015 zullen opnieuw ca. 75 lunchconcerten op donderdag en zaterdag van 12.30 tot 14.00 uur gegeven worden door een grote verscheidenheid aan musici. Bijgevoegd vindt u het jaarprogramma seizoen 2014/2015.

Het bestuur heeft u eerder laten weten, dat zij voorstander was van inning van de vriendenbijdrage met behulp van een automatische incasso, indien u daarvoor een machtiging had afgegeven. Het bestuur heeft nu besloten op grond van reacties op dit voornemen daar vooralsnog van af te zien. Het staat u overigens vrij toch zo’n machtiging af te geven.

Wanneer u nu besluit vriend van de Stichting te blijven dan vragen wij u uw vriendenbijdrage op de gebruikelijke wijze aan ons over te maken: storting op nummer NL 78 RABO 0116241608 of met de bijgesloten  acceptgirokaart.  U ontvangt uw vriendenpas na betaling. De hoogte van de bijdrage is gelijk aan die van het afgelopen seizoen. Deze  is voor dit komende seizoen € 100,= ; voor een 2de bewoner op uw adres €60,=.


Het bestuur is blij dat er voor dit jaar voldoende middelen gevonden zijn om voor genoemde bedragen een kwalitatief goed programma voor u samen te stellen.  Echter, voor volgend seizoen (2015-2016) is het bestuur genoodzaakt om de bedragen van zowel de vriendenbijdrage als de  losse kaarten te verhogen. Subsidiebijdragen van de gemeente ’s-Hertogenbosch en de kosten voor organisatie en betaling van de musici houden geen gelijke tred. We zullen u voor het einde van dit kalenderjaar op de hoogte brengen van de nieuwe bedragen.

Het seizoen wordt  op zaterdag 6 september geopend met een concert uitgevoerd door het gerenommeerde GAUDI  kwartet.

Alvorens het nieuwe seizoen begint bieden wij u de gelegenheid op 21 augustus van 12.30 tot 14.00 uur te genieten van het zomerconcert  dat we dit jaar voor de eerste keer organiseren. Mozarts klarinetkwintet wordt door LISA JACOBS met haar muzikale vrienden uitgevoerd. Klarinettist is Levan Tskhadadze, die ook al eerder bij ons te gast was. Bij goed weer zal het uitgevoerd worden in  de tuin van de Azijnfabriek.  De aankondiging van dit concert zal zoals gebruikelijk worden gepubliceerd op onze site en in diverse Bossche huis aan huisbladen en het Brabants Dagblad. Niet-vrienden die via deze informatie het zomerconcert komen bezoeken betalen €10,= per persoon. Dit bijzondere initiatief brengt wel extra kosten met zich mee. U kunt uw waardering voor dit extra concert tot uiting brengen door een vrijwillige bijdrage in een speciale bus te doen bij het verlaten van de Azijnfabriek.

Het bestuur wil in deze nieuwsbrief uw aandacht vragen voor het bijzondere  muziekfestival Kamerklanken VIER 10 dat op 28 september in de Bossche binnenstad zal plaatsvinden. Om 11.00 uur zal in de monumentale hal van het stadhuis het festival worden geopend met een openingswoord door burgemeester mr. A.G.j.M. Rombouts waarna u kunt luisteren naar het openingsconcert door het Matangi kwartet samen met Céleste Zewald, de muzikaal leider van het Festival. Gedurende de middaguren worden er in een 15-tal mooie panden kamermuziekconcerten gegeven. Wie en waar u ze kunt beluisteren vindt u in de bijgesloten folder. Om er zeker van te zijn dat u kunt deelnemen aan dit festival,  raden wij  u aan om passe-partouts en de toegangskaart openingsconcert op tijd te bestellen/kopen, zodat u verzekerd bent van uw deelname aan dit festival.

Het bestuur hoopt u met deze Nieuwsbrief voldoende te hebben geïnformeerd bij het begin van het nieuwe seizoen. U kunt deze Nieuwsbrief met de bijlagen nalezen op onze website www.kamermuziekshertogenbosch.nl . Op onze website vindt u verdere uitgebreide informatie over de Stichting, organisatie, activiteiten en concerten.

Tot slot hoopt het bestuur u snel te mogen begroeten en wenst u langs deze weg alvast een prettig muzikaal seizoen toe. 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch
Ruud Bokeloh, voorzitter