..

Nieuwsbrief 3 januari 2015
Nieuwsbief van de voorzitter

 

Lieve en beste vrienden,

Wat mag ik mij gelukkig prijzen met zoveel vrienden van de Kamermuziek. Regelmatig realiseer ik mij hoe fijn het is hier bij te horen. Wij zijn wekelijks in de gelegenheid het alledaagse even los te laten en andere mensen te ontmoeten daarbij genietend van een gevarieerd muziekprogramma.

Ja, aan het begin van weer een nieuw jaar is het goed ons bewust te zijn hoe goed wij het hebben; wij leven hier in rust, ontspanning en betrekkelijke welvaart. We blikken terug op 2014 een mooi jaar waarvan we, gezien door de bril van onze stichting, mogen stellen dat het succesvol is geweest. Veel mooie concerten, week in week uit, voor een eerste keer een verrassend zomerconcert en eind september de voor het bestuur geweldige klus en uitdaging van Festival Kamerklanken. Muzikaal meen ik in alle bescheidenheid te kunnen zeggen dat we allemaal aan onze trekken zijn gekomen.

Onze stichting

Financieel zijn wij er opnieuw in geslaagd om quitte te spelen, we hielden niets over, maar kwamen ook niet in het rood. Onze contacten met de Gemeente zijn plezierig en van beide kanten coöperatief. Ons gezicht naar buiten toe is opgefrist en gemoderniseerd: posters, flyers, al het drukwerk is aangepast daarbij fraai en stijlvol vormgegeven. Over onze website en het weekbericht die wij per e-mail versturen hoor ik met grote regelmaat lovend spreken. Huisstijl, indeling, volledigheid en links: het ziet er prachtig uit en al degenen die zich daarvoor hebben ingezet, wil ik op deze plaats daarvoor nog eens hartelijk danken.

Vacatures in het bestuur | ANBI regelingen

Vol goede moed zijn we nu 2015 ingegaan. Wij zijn van plan minimaal zo enthousiast door te blijven werken om dit bereikte niveau te behouden en zo mogelijk en waar nodig te verbeteren. Ik wil u bij de aanvang van het nieuwe jaar ook deelgenoot maken van een aantal onderwerpen die tijdens onze bestuursvergadering ter sprake komen. Gebleken is dat de werkdruk op de bestuursleden zodanig is dat enkelen van hen te kennen hebben gegeven op termijn te willen stoppen of een deel van de taken  over te willen dragen aan bij voorkeur sommigen van u als vrienden van de kamermuziek.

Hierbij denken wij aan activiteiten in de sfeer van voorzitterschap, financiën en public relations. Mochten er zich onder u mensen bevinden die in een plezierig team hun medewerking daaraan willen geven, dan zijn die meer dan welkom voor een oriënterend gesprek. Uit eigen ervaring kan ik u verzekeren dat door deelname binnen zo`n bestuur er vaak een nieuwe interessante wereld open gaat waarbij je mensen en instanties leert kennen die normaal gesproken onbekend zouden zijn gebleven.

Momenteel zijn wij druk bezig op duidelijke wijze en volgens de nieuwste richtlijnen van de wet aan te geven dat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn met Culturele doelstelling, beter bekend als ANBI. U weet wel de wet waardoor het de schenker mogelijk wordt gemaakt 125% van het geschonken bedrag in mindering te brengen van het belastbaar inkomen. Wij hebben ons hierbij o.a.laten adviseren door een belastinginspecteur gespecialiseerd op het gebied van de ANBI-regelgeving. Onze statuten worden daarop bijgewerkt. Zodra dit alles conform de laatste richtlijnen is gerealiseerd zullen wij de gegevens publiceren via onze website. Wij zullen u dan ook bondig informeren over de gunstige belastingtechnische mogelijkheden.

Aanpassingen ...

Al wil ik niet teveel op de zaken vooruit lopen, het bestuur zal zich moeten beraden over een mogelijke aanpassing van de vriendenbijdrage voor het komende seizoen 2015-2016. Wij willen musici van het niveau van nu in huis kunnen blijven halen. Daarbij geeft onze programmeur met regelmaat te kennen dat de musici heel graag naar ons willen komen. De sfeer in de zaal, de volle aandacht en interesse en een goede organisatie zorgen daarvoor. Maar de financiële honorering tempert dat enthousiasme soms enigermate. Vandaar het bestuurlijk beraad de komende tijd.

Intussen heeft het bestuur wel besloten tot een paar prijsaanpassingen met ingang van 1 januari 2015: de entreeprijs is gewijzigd in € 9,00 en de cadeaubon in € 12,50.

Ook kijkt het bestuur met alle aandacht naar de ontwikkeling van ons vriendenbestand. We weten en zien dat de gemiddelde leeftijd de 60 jaar is gepasseerd, soms haken vrienden af door lichamelijke ongemakken die het onmogelijk maken om onze concerten te bezoeken, soms zijn de redenen van meer trieste aard. Willen wij het aantal vrienden op peil houden dan moeten wij voortdurend actief zijn met de werving van nieuwe bezoekers. Met de Vereniging Sociëteit Casino zijn wij gesprekken gestart om hun leden te interesseren voor onze activiteiten en andersom. Vanzelfsprekend doen wij ook op u een dringend beroep! Neem eens een kennis mee, nodig iemand uit, geef de cadeaubon, een betaalbare en leuke verrassing bij bijvoorbeeld een verjaardag. Hebt u zelf ideeën waarmee we ons vriendenbestand op peil kunnen houden, dan staan wij open voor suggesties.

Met de oprichting van een werkgroep die zich concentreert op sponsorwerving is het bestuur bezig. Daarmee wil het een gezonde financiële basis zien te bewerkstelligen die ons in staat stelt om wat vaker een kwartet, kwintet, sextet of septet te laten optreden. U hebt al kunnen merken dat we voorlopig nog niet met onze duimen behoeven te draaien. Werk genoeg aan de winkel! Denkt u ons daarbij op een of andere wijze te kunnen helpen? U bent welkom!