..

Nieuwsflash 20 januari 2016

2016, een nieuw jaar: nieuw elan….nieuwe voornemens….nieuwe kansen met een zich vernieuwend bestuur


Namens het bestuur en medewerkers wens ik u allen een gelukkig en gezond levensjaar toe, waarbij we met elkaar vele mooie muziekmomenten mogen beleven. Ook willen wij de vrienden die het afgelopen jaar zijn overleden hierbij gedenken.

Wij danken allen, die vrijwillig meewerkten aan het verzorgen van onze concerten  en bereid zijn dit ook komend jaar te doen. Het aantal bestuursleden is beperkt tot vier, omdat we in het afgelopen jaar van Peter Dijkhuizen en Paul de Backer  op hun beider verzoek  afscheid hebben genomen. Wij bedanken hen voor al het werk, dat zij voor onze stichting hebben verzet. Op onze oproep hebben zich drie kandidaten gemeld en we zijn blij hen aan u te mogen voorstellen. Op de foto ziet u het gehele vernieuwde bestuur. De kandidaten zullen de komende 3 maanden samen met de zittende bestuursleden de schouders onder het vele werk zetten, waarna bij wederzijds akkoord zij definitief worden aangesteld en ik met een gerust hart het voorzitterschap kan overdragen.

 

Bestuur

(van l. naar r.: Matthieu Hogenboom, programmeur; Chris Boelens, penningmeester; Clary van Roosmalen. secretaris; Dick Haasbroek, beoogd bestuurslid; Ruud Bokeloh, voorzitter; Theo van Boekel, beoogd bestuurslid; Sjan Kivits, beoogd voorzitter)


Nieuw elan

2015, een muzikaal geslaagd jaar, stimuleert ons om 2016 opnieuw te laten schitteren met een prachtige reeks kamerconcerten en het 11de muziekfestival Kamerklanken, dat op 25 september staat gepland. Het festival wordt om 11.00 uur geopend met een concert in de monumentale hal van het stadhuis aan de Markt. Aansluitend zullen er op zondagmiddag op mooie locaties in de binnenstad huiskamerconcerten  worden gegeven. Noteer alvast de datum. Nog voor het einde van dit seizoen ontvangt u verdere uitgebreide informatie.


Nieuwe voornemens

Onze lunchconcerten worden doorgaans goed bezocht. Een afname van het aantal vrienden is niet gek gezien de gemiddelde leeftijd van onze bezoekers. Een goed voornemen is het om met elkaar ervoor te zorgen dat we minstens 25 nieuwe vrienden werven. Breng vrienden, familie, kennissen eens mee naar een concert en maak ze ook enthousiast voor onze lunchconcerten.


Nieuwe kansen

Afgelopen jaar zijn wij geconfronteerd met het gemeentelijk besluit om het podium Azijnfabriek te onttrekken als cultureel podium in de stad. Onze argumenten  en het aanbieden van ruim 650 petities tijdens de inspraakavond bij de commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen waar Cultuur onder valt hebben het tij niet kunnen keren. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden van andere locaties in de stad, die geschikt zijn om  onze lunchconcerten zoals u gewend bent, voort te zetten.

Komend voorjaar willen wij een enquête houden waarin u over allerlei zaken betreffende onze organisatie een aantal vragen kunt beantwoorden. De uitkomsten hiervan zullen we betrekken bij ons beleid voor de komende jaren. Uw mening telt!


Financiën

Dit jaar hebben we met tegenzin gebroken om samen met u bij het Nieuwjaarsconcert te toosten op het nieuwe jaar. Het bestuur heeft hiervan afgezien omdat er op onze begroting een tekort van €5000,= dreigt. Door de lange termijnplanning, waarmee wij werken, hebben we niet altijd rekening kunnen houden met de oplopende kosten van de musici.  Daarnaast  moeten we vaststellen dat er door natuurlijk verloop  het aantal vrienden en daarmee de vriendenbijdrage afneemt. Omdat we de kwaliteit van onze concerten minstens op het huidige niveau willen handhaven zijn wij genoodzaakt tijdens dit seizoen een aantal maatregelen te nemen. Zo krijgen de vrijwilligers een consumptiemuntje minder per dienst; de entreeprijs voor het lunchconcert is 9 naar 10 euro. Daarnaast  zijn we actief op zoek naar sponsors. Soms worden wij al door vrienden blij verrast met een extra storting van een donatie, waarvoor onze oprechte dank.  


We zouden het op prijs stellen als ook u ons een bedrag wilt schenken om het tekort verder weg te werken. 
U als trouwe vriend heeft voor dit seizoen een vriendenbijdrage van € 100,=  betaald, bedenk dat u daarmee nog geen €1,50 per concert bijdraagt.


Wij hopen ook van u een extra donatie  vanaf  €20 ,- te mogen ontvangen. 
Het zou fijn zijn als u zo’n donatie vóór 1 februari wilt storten op Rekening  NL78 RABO 0116241608 ten name van Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch. De Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch heeft van de Belastingdienst de ANBI- status gekregen. Dit betekent dat u uw donatie mogelijk op kunt nemen in uw belastingaangifte.


We betreuren het, dat wij deze noodzakelijke maatregelen moeten presenteren, maar we zijn ervan overtuigd dat met deze maatregelen en uw bijdrage het mogelijk moet zijn om het ontstane tekort binnen afzienbare tijd weg te werken en de begroting weer sluitend krijgen.


We bedanken u alvast voor uw medewerking . We zijn ervan overtuigd dat we samen met u onze zaken volgend nieuwjaar weer goed op de rit hebben.


Het vernieuwde bestuur wenst u allen een gezond, gelukkig en muzikaal topjaar toe, waarin we tweemaal per week kunnen genieten van onze prachtige lunchconcerten.


Ruud Bokeloh, voorzitter