..

Nieuwsflash 10 juni 2016

Nieuwsbrief "terugblik op het afgelopen seizoen"

Azijnfabriek buitenPrachtige Muziek en Wrange Klanken
Dat is de samenvatting van het afgelopen seizoen. Prachtige muziek, zoals we die gewend zijn door de inspanningen van onze programmeur Matthieu. Ondersteund daarbij door een enthousiast bestuur en een grote schare vrijwilligers. Het mag best eens gezegd, de lunchconcerten zijn slechts mogelijk dankzij de inzet van velen. Mensen die geheel vrijwillig en onbezoldigd, soms op de voorgrond maar nog veel vaker op de achtergrond, hun werk verrichten. En ja, Matthieu heeft ook voor het gehele volgende seizoen de musici al vastgelegd.

De wrange klanken betreffen de soms heftige debatten die gevoerd werden en worden over “Podium Azijnfabriek”. Het voortbestaan van het podium staat op het spel. Maar uw bestuur heeft vooralsnog - in lijn met de handtekeningenactie van eind vorig jaar - besloten solidair te blijven met de exploitanten en van deze accommodatie gebruik te blijven maken. Die solidariteit is zodanig op prijs gesteld dat wij van de familie Rijnaarts twee zomerconcerten krijgen aangeboden.

Bestuurssamenstelling
Met ingang van 26 mei zijn nieuwe besturen samengesteld voor de Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch en - als logisch gevolg - voor de ondersteunende Stichting Behoud en Ontwikkeling Kamermuziek ’s-Hertogenbosch.

Het bestuur van de Stichting Vrienden bestaat uit: Ruud Bokeloh, voorzitter, Dick Haasbroek, secretaris, René Bokslag, penningmeester, Matthieu Hogenboom, programmeur en Theo van Boekel als bestuurslid belast met de sponsoring en juridische aangelegenheden. Het Bestuur van de Stichting Behoud en Ontwikkeling bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester van de Stichting Vrienden. Kunt u het allemaal nog volgen?

Node hebben wij afscheid genomen van Clary van Roosmalen die ruim 4 jaar haar beste krachten heeft gewijd aan de beide Stichtingen als secretaris. Wij zijn haar veel dank verschuldigd. Chris Boelens heeft na een jaar afscheid genomen als penningmeester en Sjan Kivits is niet toegetreden tot het bestuur. Wij hopen hen nog vaak te blijven zien bij de concerten.

Interieur AzijnfabriekEnquête
U hebt zich uit men spreken in een enquête die in de zaal is afgenomen in de maand maart. 158 formulieren werden ingenomen waarvan 14 van “niet-vrienden”. Tevredenheid met de gang van zaken voerde de boventoon. De muziek wordt voor bijna 100% gewaardeerd. Op de specifiek aan de orde gestelde vragen over de financiële bijdrage komen we verder op bij u terug. Interessant is dat een grote meerderheid van u te voet of per fiets naar het concert komt en dat elke week tweemaal.

Natuurlijk zijn er wat verbeterpuntjes en wensen aangegeven, zowel voor wat betreft de accommodatie als voor het muziekgenre. Daar gaan we iets mee doen.

 

Vriendenbijdrage
U toonde zich, in meerderheid, bereid om de vriendenbijdrage te verhogen tot €120,00. Welaan, dan hebben wij goed nieuws voor u. Het bestuur heeft besloten om de vriendenbijdrage voor het seizoen 2016-2017 vast te stellen op €105,00 voor één vriend en op €175,00 voor twee vrienden op één en hetzelfde adres. We gaan proberen de verhogingen voor de komende jaren zo beperkt mogelijk te houden. En wederom mag daarbij gezegd worden dat dit mogelijk is omdat we zoveel fijne vrijwilligers hebben en ook de musici het optreden bij ons belangrijker vinden dan alleen geldelijk gewin. Waar kom je dat nog tegen?

U kunt van uw kant ons helpen door direct te reageren op ons betaalverzoek en uw jaarbijdrage over te maken op reknr. NL78RABO0116241608 t.n.v Stichting Vrienden  Kamermuziek ’s-Hertogenbosch.

Lisa JacobsZomerconcerten
In de inleiding schreven we al even over de geste van Podium Azijnfabriek en haar exploitanten. De twee aangeboden zomerconcerten houden we op 9 juli en 13 augustus. Aanvang 12.30 uur. Komt allen en zegt het voort!

En ja, Lisa Jacobs (foto) is van de partij. Voor de rest blijft het nog even een verrassing.

 

Kamerklanken Festival Kamerklanken 2016
We hoeven het u natuurlijk niet meer te vertellen maar toch. 25 september kunt u weer op 10 verschillende locaties naar prachtige muziek van getalenteerde musici luisteren. U kunt nu al de kaarten bestellen via de website door HIER te klikken. Zowel voor het Openingsconcert in het Stadhuis als voor de passe-partout voor de overige concerten.


Rabobank Clubkas Campagne 610x400 Rabobank Clubkas Campagne
We hadden u hier graag laten weten of uw en onze inspanningen voor deze actie tot de gewenste resultaten hadden geleid. Helaas wordt de uitslag pas eind juni bekend gemaakt.

We zullen op de website het resultaat bekend maken.


Sponsoring
Namens ons nieuwe bestuurslid Theo van Boekel willen wij u graag attenderen op de mogelijkheid om onze Stichting te sponsoren. Zowel grote als kleine sponsoren zijn welkom.

Kijk op deze link en u komt op onze website, waar u het e-mailadres ziet waar u Theo uw interesse - of die van een goede vriend of kennis - kunt melden.


En natuurlijk wensen wij u een ontspannen zomerreces en zien u graag terug op zaterdag 3 september bij alweer het 35e concertseizoen.

** Tip, U kunt deze nieuwsbrief prirnten door op het "printer-icoontje" links bovenaan dit artikel te klikken of een exemplaar te downloaden door HIER te klikken.