..

12de editie Kamerklanken 2018 groot succes, ruim 400 bezoeker

Op 23 september 2018 is het festival Kamerklanken voor het eerst georganiseerd in samenwerking met de Vereniging Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch. In totaal hebben in totaal 430 bezoekers het openingsconcert en de middagconcerten bezocht. Het openingsconcert door La Favorita was nagenoeg volledig bezet en voor de middagconcerten hebben 300 personen een passe-partout gekocht; 120 bezoekers meer dan in de editie van 2016.

Het aantal muzieklocaties voor de middag is uitgebreid tot 12, waarvan 6 nieuwe locaties. Het bestuur heeft de bewoners van huizen bedankt voor hun gastvrijheid.

Het bestuur heeft na afloop via de mail de bezoekers geënquêteerd om hieruit lering te kunnen trekken voor de editie Kamerklanken 2020. Voor het bestuur was de enquête belangrijk om te weten of de doelstellingen voor 2018 waren bereikt, te weten een hoge kwaliteit van de muziekuitvoeringen, goede waardering van het festival door de bezoekers, meer bezoekers en betere en gespreide bezetting van de middagconcerten.

De verkoop van de kaarten voor het openingsconcert en de passe-partouts voor de middag verliep via de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch. Van de bezoekers beoordeelde 77% de kaartverkoop met goed of uitstekend.

Het openingsconcert is door de toehoorders zeer gewaardeerd. Bijna 87% van de geënquêteerden gaf de waardering goed of uitstekend. Het was een “bijzondere uitvoering met oude muziekinstrumenten en met een goede sopraan”.Bijzondere uitvoering met oude muziekinstrumenten en goede sopraan. Een mooie start van een fijne dag! De gemeente heeft weer gastvrijheid verleend in het stadhuis.

Bijzondere uitvoering met oude muziekinstrumenten en goede sopraan. Een mooie start van een fijne dag!Bijzondere uitvoering met oude muziekinstrumenten en goede sopraan. Een mooie start van een fijne dag!In de nieuwe opzet hebben bezoekers van de middagconcerten kunnen kiezen uit vier arrangementen. Ieder arrangement was weer onderverdeeld in drie groepen van 16 tot 30 personen. Stadsgidsen van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch hebben de bezoekers van de ene locatie naar de andere locatie geleid. Onderweg en bij de locaties hebben zij een toelichting gegeven bij de cultuurhistorische achtergrond van de locaties en de huizen waar de concerten plaatsvonden. Jammer was, dat het weer niet heeft meegeholpen.

De waardering van de bezoekers voor de ontvangst in de verschillende huizen was goed tot uitstekend (82%). Een enkele huiskamer was te klein voor het aantal bezoekers.

Dankzij de nieuwe opzet waren bezoekers beter gespreid over de verschillende concertlocaties. Prettig voor bewoners van de huizen en de musici. Voor de bewoners was de organisatie eenvoudiger en voor de musici betekende deze aanpak goed gevulde huiskamers en niet in tegenstelling tot de eerdere edities soms concerten voor een handjevol belangstellenden.

Bijna 70% van de geënquêteerden vond de afstanden tussen de huizen geen probleem.

Door de overige 30% zijn in de enquête enkele kritische opmerkingen gemaakt.Het slechte weer zat ook niet mee, Bij een volgende editie zal het bestuur kijken hoe ze op dit punt verbeteringen kan aanbrengen.

De waardering voor musici was goed tot uitstekend (91%). De kwaliteit van de musici was evenals alle andere jaren, zoals we ook doorgaans gewend zijn bij de lunchconcerten hoog.

De Festivalgids die bezoekers aan de middagconcerten hebben ontvangen is zeer gewaardeerd (96%). In de gids staan cultuurhistorische achtergronden van de huizen, het programma van de concerten en informatie over de musici. Dankzij een genereuze geste van Canon was het mogelijk deze gids uit te brengen.

Het bestuur ziet terug op een in haar ogen geslaagd festival. Daarin wordt zij ook bevestigd door de uitkomsten van de enquête en andere spontane reacties.

Zij zal bij de volgende editie proberen rekening te houden met de bij de enquête gemaakte opmerkingen.

Foto’s van het festival Kamerklanken 2018 kunt u vinden op de site van Gerard Monté.  klik hier